Nils Karlson
Nils Karlson
CEO and President Ratio Institute, Associate Professor, Stockholm
Verifierad e-postadress på ratio.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
State of the State
N Karlson
97*1993
Constitutionalism, division of power and transaction costs
N Berggren, N Karlson
Public Choice 117 (1-2), 99-124, 2003
342003
Den svenska tillväxtskolan
D Johansson, N Karlson
Ratioinstitutet, 2002
212002
The “sugar rush” from innovation subsidies: a robust political economy perspective
A Gustafsson, A Stephan, A Hallman, N Karlsson
Empirica 43 (4), 729-756, 2016
182016
En ny svensk modell: vägval på arbetsmarknaden: sönderfall, omreglering, avreglering eller modernisering?
N Karlson, H Lindberg
Norstedts akademiska förlag, 2008
182008
Matchning på den svenska arbetsmarknaden
N Karlson, O Skånberg
Matching on the Swedish Labour Market), Background Report to SOU, 19, 2012
172012
Why constitutions matter
N Berggren, N Karlson, J Nergelius
Transaction Publishers, 2002
172002
Den konstitutionella revolutionen
N Berggren, N Karlson, J Nergelius
City University Press, 2001
172001
The decentralization of wage bargaining: Four cases
N Karlson, H Lindberg
Ratio Working Paper 178, 1-31, 2011
162011
Makt utan motvikt: om demokrati och konstitutionalism
N Berggren, N Karlson
City University Press, 1999
111999
Äganderättens konsekvenser och grunder
N Berggren, N Karlson
Ratio, 2005
102005
Dignity and the Burden of the Welfare State
N Karlson
Ratio Working Papers, 2004
92004
The Limits of Government: On Policy Competence and Economic Growth
G Eliasson, N Karlson
Transaction Publishers, 2001
92001
Den svenska tillväxtskolan: om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse
D Johansson, N Karlson
Ratio, 2002
82002
Corporate cartels and challenges to European labour market models
N Karlson, H Lindberg
Revista Internacional de Organizaciones= International Journal of …, 2012
62012
Varför decentraliseras inte svensk lönebildning?
N Karlson
under publicering i antologi, 2009
62009
Bringing Social Norms Back In
N Karlson
Scandinavian Political Studies 15 (3), 1992
61992
Vad är kompetens
N Karlson, E Fergin
Ratio, 2013
52013
Does Social Cohesion Really Promote Reforms?
H Andréasson, N Elert, N Karlson
WWWforEurope Working Paper, 2013
52013
Fem konkurrerande kollektivavtalssystem–en internationell kartläggning
N Karlson, H Lindberg, M Salabasis
Ratio: Projektet Staten och arbetsmarknaden-om konfliktregler och …, 2005
52005
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20