Följ
Enrico Deiaco
Enrico Deiaco
Director, Swedish Agency for Growth Policy Analysis and Affilliated Researcher, Royal Institute of
Verifierad e-postadress på kth.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Universities as strategic actors in the knowledge economy
E Deiaco, A Hughes, M McKelvey
Cambridge journal of economics 36 (3), 525-541, 2012
1902012
Research and innovation Governance in eight countries
E Arnold, P Boekholt, E Deiaco, S McKibbin, J De la Mothe, P Simmonds, ...
A Meta-Analysis, 2003
802003
Technology and investment: Crucial issues for the 1990s
E Deiaco, E Hörnell, G Vickery
(No Title), 1990
461990
12. What does it mean conceptually that universities compete
E Deiaco, M Holmén, M McKelvey
Learning to compete in European universities: from social institution to …, 2010
412010
The Governance of Research and Innovation
P Boekholt, E Arnold, E Deiaco, S McKibbin, P Simmonds, J Stroya, ...
An international comparative study country reports. Technopolis, Amsterdam, 2002
292002
The Governance of Research and Innovation: An international comparative study
P Boekholt, E Arnold, E Deiaco, S McKibbin, P Simmonds, J Stroyan, ...
Country Reports. Technopolis, Amsterdam, 2002
242002
Teknikparkens roll i det svenska innovationssystemet [Elektronisk resurs]: historien om kommersialisering av forskningsresultat
E Deiaco, E Giertz, G Reitberger
VINNOVA, 2002
202002
New views on innovative activity and technological performance: the Swedish innovation survey
E Deiaco
Science/Technology/Industry (STI) Review 11, 35-62, 1992
201992
13. From social institution to knowledge business
E Deiaco, M Holmén, M McKelvey
Learning to compete in European universities: From social institution to …, 2010
152010
How and why does cost efficiency of universities differ across European countries? An explorative attempt using new microdata
Z Daghbashyan, E Deiaco, M McKelvey
Knowledge, diversity and performance in European higher education–A changing …, 2014
142014
Exploring university alliances and comparable academic cooperation structures
E Deiaco, AM Gren, G Melin
Learning to compete in European universities: From social institution to …, 2009
122009
Utbildning, arbetsmarknad och kompetens
E Deiaco
Education, Labor Market and Competence, 1986
81986
Considerations on university alliances: Motives, risks and characteristics
E Deiaco, G Melin
Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation, 2006
62006
Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola: utredning av förutsättningar för fusion, allians eller annan samverkan
A Broström, E Deiaco, G Melin
Institutet för studier av utbildning och forskning, 2005
62005
The Governance of Research and Innovation An international comparative study
E Arnold, P Boekholt, E Deiaco, S McKibbin, P Simmonds, J Stroyan
University of Ottawa John De La Mothe with Contributions from the Technical …, 2002
62002
Technology Foresight in Sweden
E Deiaco
Workshop: Foresight Methods: International and Hungarian Experiences …, 1999
61999
Konkurrenskraft och globala värdekedjor–översikt, framtidsspaning och policy för Sverige
M Andersson, E Deiaco
Entreprenörskapsforum, 2020
52020
Vägar till självförsörjning: Slutrapport i projektet Integration Sverige
E Deiaco, J Eklund
Entreprenörskapsforum, 2020
52020
Att komma igång med strategiska forskningsmiljöer: en analys av SSF: s satsning på strategiska forskningscentra
E Deiaco
SISTER, 2009
52009
Profit from innovation: a comparison of Swedish and Japanese intellectual property management
E Deiaco, HG Forsberg
Paris, FR.: OECD Workshop on Innovation, Patents and Technological …, 1994
51994
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20