Melya Boukheddimi
Melya Boukheddimi
Robotics Innovation Center, DFKI GmbH
Verifierad e-postadress på dfki.de
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Human-like gait generation from a reduced set of tasks using the hierarchical control framework from robotics
M Boukheddimi, F Bailly, P Souères, B Watier
2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2683 …, 2019
22019
Anthropomorphic Gait Generation using Differential Dynamic Programming with a Reduced Number of Cost Criteria
M Boukheddimi, R Budhiraja, P Soueres, B Watier
The 8th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics …, 2020
2020
Human gait simulation using motion generation methods from robotics
M Boukheddimi
Université de Toulouse, Université Toulouse III-Paul Sabatier, 2020
2020
Human gait simulation from a reduced set of low-dimensional tasks using hierarchical control
M Boukheddimi, F Bailly, P Soueres, B Watier
Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 22 (https://doi …, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4