Följ
Björn Benz
Björn Benz
Okänd anknytning
Verifierad e-postadress på norrlands-fjall.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The conjunction fallacy and the many meanings of and
R Hertwig, B Benz, S Krauss
Cognition 108 (3), 740-753, 2008
1192008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.