Insu Han
Insu Han
Verifierad e-postadress på kaist.ac.kr - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Large-scale log-determinant computation through stochastic Chebyshev expansions
I Han, D Malioutov, J Shin
International Conference on Machine Learning, 908-917, 2015
612015
Approximating spectral sums of large-scale matrices using stochastic chebyshev approximations
I Han, D Malioutov, H Avron, J Shin
SIAM Journal on Scientific Computing 39 (4), A1558-A1585, 2017
382017
Stochastic chebyshev gradient descent for spectral optimization
I Han, H Avron, J Shin
Advances in Neural Information Processing Systems, 7386-7396, 2018
62018
Faster greedy MAP inference for determinantal point processes
I Han, P Kambadur, K Park, J Shin
arXiv preprint arXiv:1703.03389, 2017
62017
Stochastic Gradient Descent
SL Team
22016
MAP Inference for Customized Determinantal Point Processes via Maximum Inner Product Search
I Han, J Gillenwater
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 2797-2807, 2020
12020
Optimizing Spectral Sums using Randomized Chebyshev Expansions
I Han, H Avron, J Shin
arXiv preprint arXiv:1802.06355, 2018, 2018
12018
Scalable Learning and MAP Inference for Nonsymmetric Determinantal Point Processes
M Gartrell, I Han, E Dohmatob, J Gillenwater, VE Brunel
arXiv preprint arXiv:2006.09862, 2020
2020
Polynomial Tensor Sketch for Element-wise Function of Low-Rank Matrix
I Han, H Avron, J Shin
arXiv preprint arXiv:1905.11616, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–9