Tiago Catarino
Tiago Catarino
MSc Engineering Degree, Instituto Superior Técnico
Verifierad e-postadress på tecnico.ulisboa.pt - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The Role of the Chief Information Security Officer
TM Catarino, A Vasconcelos, MM da Silva
IST, Portugal, 2016
32016
Inconsistencies in Information Security Roles
T Catarino, B Fragoso, MM Da Silva, A Vasconcelos
Krakow: European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information …, 2016
32016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2