Michael Hackney
Michael Hackney
Verifierad e-postadress på pg.canterbury.ac.nz
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Emergence of balanced harvesting in an agent-based model of an open-access small-scale fishery
M Hackney, A James, MJ Plank
Mathematical biosciences 316, 108245, 2019
22019
Cooperative and non-cooperative behaviour in the exploitation of a common renewable resource with environmental stochasticity
M Hackney, A James, MJ Plank
Applied Mathematical Modelling 89, 1041-1054, 2020
2020
Modelling cooperative and competitive behaviour in the exploitation of marine resources.
MP Hackney
University of Canterbury, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3