Changsheng SUN
Changsheng SUN
Verifierad e-postadress på u.nus.edu
Titel
Citeras av
Citeras av
År
DISCO: Influence Maximization Meets Network Embedding and Deep Learning
H Li, M Xu, SS Bhowmick, C Sun, Z Jiang, J Cui
arXiv preprint arXiv:1906.07378, 2019
22019
Directed Graph Convolutional Network
Z Tong, Y Liang, C Sun, DS Rosenblum, A Lim
arXiv preprint arXiv:2004.13970, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2