Andrey Tibajev
Andrey Tibajev
PhD student in Ethnic and Migration Studies, Linköping University
Verifierad e-postadress på student.liu.se
TitelCiteras avÅr
Vid arbetslivets gränser: Sysselsättning, matchning, barriärer 1974-2010
C Le Grand, R Szulkin, A Tibajev, M Tåhlin
Parlamentariska socialförsäkringsutredningen, 2013
202013
Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige: en forskningsöversikt
A Tibajev
Linköping University Electronic Press, 2016
62016
The Effects of Recognition of Foreign Education for Newly Arrived Immigrants
A Tibajev, C Hellgren
European Sociological Review, 2019
12019
Utlandsföddas levnadsvillkor. Bakgrund, migration och arbetsliv
J Karlsson, A Tibajev
Liber, 2014
12014
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4