Follow
Marek Zieliński
Marek Zieliński
Collegium Da Vinci
Verified email at cdv.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Komunikowanie się w marketingu: praca zbiorowa
H Mruk
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004
1122004
Kompendium wiedzy o marketingu
B Pilarczyk, H Mruk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
972007
Komunikowanie się w biznesie, Wyd
H Mruk
AM w Poznaniu, Poznań 139, 2002
36*2002
Marketing targowy: vademecum wystawcy
H Mruk, AA Kuca
Polska Korporacja Targowa, 2006
222006
Komunikacja w relacjach business-to-business
P Kwiatek, G Leszczyński, M Zieliński
Advertiva S.C., 2009
202009
Business Model of Science and Technology Parks: Comparison of European Best Practice
A Rogala, M Takemura, M Zieliński
The Bulletin of the Faculty of Commerce Meiji University 1, 15-28, 2014
12*2014
Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw–ujęcie koncepcyjne
M Ratajczak-Mrozek, M Zieliński
Przegląd Organizacji 11, 32-37, 2013
112013
The impact of misaligned business communication on the quality of salesperson – buyer relationships
G Leszczyński, M Zieliński
Poznań University of Economics Review 14, 107-138, 2013
102013
Trade Fairs as Source of Knowledge: The Role of Trade Fairs Organizer
G Leszczyński, M Zieliński
27th IMP-conference in Glasgow, Scotland, 2011
82011
Trust as a Determinant of Business Relationships
M Zieliński, G Leszczyński, M Takemura
The Bulletin of the Faculty of Commerce Meiji University 98, 33-49, 2015
7*2015
Siła w relacjach biznesowych
M Zieliński
Zarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania. 182, 63-73, 2014
72014
Obszary zainteresowań i kierunki badań w marketingu business-to-business
G Leszczyński, M Zieliński
Marketing i Rynek 1/2008, 1-10, 2008
72008
Trade fairs–a tool for the spread of innovation
M Chlodnicki, G Leszczyński, M Zieliński
4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional …, 2011
62011
The role of trade fairs in European cities development strategies – one pattern or different ways to go?
G Leszczyński, M Zieliński, P Zmyślony
8th International Marketing Trends Conference / red. Françoise CONCHON …, 2009
62009
Drop and Collect Survey as the Response to Business-to-Business Marketing Resaearch Problems in Poland
G Leszczyński, M Zieliński
15th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central nad …, 2007
62007
Do sales people trust new customers because of who they are?
P Gaczek, G Leszczynski, M Zielinski
IMP Journal 12 (Issue 3), 498-518, 2018
52018
THE IMPACT OF MISMATCH BETWEEN SALESPERSON COMMUNICATION AND BUYER'S NEEDS ON MUTUAL RELATIONS
G Leszczyński, M Zieliński
26th IMP-conference, Business Networks - Globality, Regionality, Locality, 2010
5*2010
Ocena zaufania w relacjach business-to-business
M Zieliński
Przegląd Organizacji 9, 27-33, 2017
42017
Dzielenie się wiedzą a innowacje w branży spotkań – podejście sieciowe
G Leszczyński, M Zieliński, P Zmyślony
Innowacje w przemyśle spotkań, 46-59, 2014
4*2014
Konferencje w rozwoju miast europejskich
G Leszczyński, M Zieliński, P Zmyślony
Marketing terytorialny: studia przypadków, 76-84, 2008
4*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20