Подписаться
J. Zarnowiec
J. Zarnowiec
University of Bielsko-Biala, Institute of Environmental Protection and Engineering, ul. Willowa 2
Подтвержден адрес электронной почты в домене ath.bielsko.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Census Catalogue of Polish Mosses. Biodiversity of Poland, Vol. 3
R Ochyra, J Żarnowiec, H Bednarek-Ochyra
Szafer Inst. of Botany, Polish Academy of Sciences, kraków, 2003
613*2003
Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland
J Żarnowiec, A Stebel, R Ochyra
Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, 9-28, 2004
1242004
A miniature world in decline European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts
N Hodgetts, M Cálix, E Englefield, N Fettes, M García Criado, L Patin, ...
IUCN, 2019
992019
New national and regional bryophyte records, 17
TL Blockeel, H Bednarek-Ochyra, R Ochyra, R Garilleti, J Glime, F Lara, ...
Journal of Bryology 29 (4), 277-283, 2007
582007
Żarnowiec j.(1996): Relicts of the primeval (virgin) forest. Relict phenomena
S Cieśliński, K Czyżewska, KH Faliński jB, W Mułenko
meval (virgin) forest. Relict phenomena. In: Cryptogamous plants in the …, 0
56*
New national and regional bryophyte records, 46
LT Ellis, AK Asthana, P Srivastava, I Omar, KK Rawat, V Sahu, MJ Cano, ...
Journal of Bryology 38 (1), 47-63, 2016
462016
Epixylites, lignicolous fungi and their links with different kinds of wood
A Chlebicki, J Żarnowiec, S Cieśliński, H Klama, A Bujakiewicz, T Załuski
Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park …, 1996
421996
Zarys wiedzy o roślinach leczniczych: człowiek, przyroda, rośliny, przegląd systematyczny grup roślinnych, właściwości i wykorzystanie roślin użytkowych, zasoby naturalne …
K Jędrzejko, H Klama, J Żarnowiec
Śląska Akademia Medyczna, 1998
361998
A global database for metacommunity ecology, integrating species, traits, environment and space
A Jeliazkov, D Mijatovic, S Chantepie, N Andrew, R Arlettaz, L Barbaro, ...
Scientific data 7 (1), 1-15, 2020
272020
Bryopsida
J Żarnowiec
Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park …, 1995
231995
Interactions between plant traits and environmental factors within and among montane forest belts: A study of vascular species colonising decaying logs
D Chmura, J Żarnowiec, M Staniaszek-Kik
Forest Ecology and Management 379, 216-225, 2016
222016
A Taxonomic Monograph of the Drepanocladus aduncus Group (Bryopsida: Amblystegiaceae). xii+ 248 pp.
J Żarnowiec
22*2001
Mszaki naziemne w strukturze zbiorowisk roĹ› linnych rezerwatĂłw przyrody makroregionu poĹ ‚udniowego Polski
H Klama, Ĺ Jan, K JÄ
181999
The bryoflora of urban areas-a floristic ecological case study of Oswiecim town (S Poland)
J Zarnowiec
order, 1996
181996
The vascular plant colonization on decaying Picea abies logs in Karkonosze mountain forest belts: the effects of forest community type, cryptogam cover, log decomposition and …
M Staniaszek-Kik, J Żarnowiec, D Chmura
European Journal of Forest Research 135 (6), 1145-1157, 2016
172016
Epiphytes and epiphytism
S Cieśliński, K Czyżewska, H Klama, J Żarnowiec
Phytocoenosis 8, 15-35, 1996
171996
Do Antarctic populations represent local or widespread phylogenetic and ecological lineages? Complicated fate of bipolar moss concepts with Drepanocladus longifolius as a case …
M Saługa, R Ochyra, J Żarnowiec, M Ronikier
Organisms Diversity & Evolution 18 (3), 263-278, 2018
162018
Materiały do flory mchów Bieszczadów Zachodnich (Karpaty Wschodnie)
A Stebel, J Żarnowiec
Roczniki Bieszczadzkie 18, 134-156, 2010
162010
Relikty lasu puszczańskiego
S Cieśliński, K Czyżewska, JB Faliński, H Klama, W Mułenko, J Żarnowiec
Zjawiska reliktowe (wyniki badań w Projekcie CRYPTO na stałej powierzchni …, 1996
151996
Mchy polskich Bieszczadów Zachodnich i Bieszczadzkiego Parku Narodowego-stan poznania, ekologia, zagrożenia
J Żarnowiec, A Stebel
Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 2014
142014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20