Alice Hallman
Alice Hallman
PhD student, Uppsala University
Verifierad e-postadress på nek.uu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The “sugar rush” from innovation subsidies: a robust political economy perspective
A Gustafsson, A Stephan, A Hallman, N Karlsson
Empirica 43 (4), 729-756, 2016
282016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.