Andrew Y. K. Foong
Titel
Citeras av
Citeras av
År
'In-Between'Uncertainty in Bayesian Neural Networks
AYK Foong, Y Li, JM Hernández-Lobato, RE Turner
arXiv preprint arXiv:1906.11537, 2019
112019
On the Expressiveness of Approximate Inference in Bayesian Neural Networks
AYK Foong, DR Burt, Y Li, RE Turner
arXiv preprint arXiv:1909.00719, 2019
9*2019
Convolutional conditional neural processes
J Gordon, WP Bruinsma, AYK Foong, J Requeima, Y Dubois, RE Turner
arXiv preprint arXiv:1910.13556, 2019
72019
Structured Weight Priors for Convolutional Neural Networks
T Pearce, AYK Foong, A Brintrup
arXiv preprint arXiv:2007.14235, 2020
2020
Meta-Learning Stationary Stochastic Process Prediction with Convolutional Neural Processes
AYK Foong, WP Bruinsma, J Gordon, Y Dubois, J Requeima, RE Turner
arXiv preprint arXiv:2007.01332, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–5