Alina Kozarkiewicz
Alina Kozarkiewicz
Verifierad e-postadress på zarz.agh.edu.pl - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Zarządzanie wartością projektów
M Łada, A Kozarkiewicz
CH Beck, Warszawa, 2010
94*2010
Zarządzanie portfelami projektów: wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomoca projektów
A Kozarkiewicz-Chlebowska
Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2012
872012
Rachunkowość zarządcza i controlling projektów
M Łada, A Kozarkiewicz-Chlebowska
Wydawnictwo CH Beck, 2007
782007
Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości.
M Łada, A Kozarkiewicz
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 71 (127), 2013
442013
Współczesne trendy w innowacyjności: w kierunku otwartych innowacji
A Kozarkiewicz
Przegląd Organizacji, 20-23, 2010
292010
Rachunkowość zarządcza-dwa wymiary prowadzenia badań naukowych
M Łada, A Kozarkiewicz
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (5), 266, 2014
162014
Strategic management accounting as a source of information for value-driven project management
A Kozarkiewicz, M Lada
Journal of Economics, Business and Management 2 (3), 186-190, 2014
152014
Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej
A Kazarkiewicz
Monitor Rachunkoowsci i Finansów 5, 2007
152007
Model biznesu a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
A Kozarkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323-331, 2013
142013
Podstawy controllingu projektów
M Łada, A Kozarkiewicz-Chlebowska
Centrum Badań nad Projektami, 2005
142005
Koncepcja zarządzania wiedzą, jej geneza, zastosowanie i perspektywy
A Kozarkiewicz-Chlebowska
Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Krakow, 2001
122001
Zarządzanie projektami kreatywnymi
A Kozarkiewicz
Marketing i Rynek, 279-289, 2015
92015
Sieci organizacji tymczasowych–nowa perspektywa badawcza w zarządzaniu portfelami projektów
A Kozarkiewicz
Studia Ekonomiczne 224, 83-95, 2015
92015
Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi
A Kozarkiewicz
Przegląd Organizacji, 6-9, 2007
92007
Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych
A Kozarkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 286-294, 2014
72014
Teoria rachunkowości zarządczej-pięć kluczowych mitów
A Kozarkiewicz, M Łada
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 167-175, 2011
72011
Pluralizm paradygmatyczny współczesnych badań nad zarządzaniem projektami, w: Współczesne przedsiębiorstwo
A Kozarkiewicz
Teoria i praktyka, 2012
62012
Zastosowanie teorii opcji rzeczywistych do wspomagania decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka,[w] Zarządzanie firmą–teoria i praktyka
A Kozarkiewicz-Chlebowska
Wybrane zagadnienia, pod red. W. Waszkielewicza, Wydział Zarządzania AGH w …, 2001
62001
Contending institutional logics, illegitimacy risk and management accounting: A case study analysis of study programme calculations in a Polish public university
M Łada, A Kozarkiewicz, J Haslam
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2020
5*2020
Scandinavian school of project management research: theory oriented towards practice
A Kozarkiewicz, M Łada, A Söderholm
Organizacja i Kierowanie 1, 23-38, 2008
52008
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20