Följ
Brita Bjørkelo
Brita Bjørkelo
Clinical psychologist, Professor, Norwegian Police University College/Bjørknes University College
Verifierad e-postadress på phs.no - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Predicting proactive behaviour at work: Exploring the role of personality as an antecedent of whistleblowing behaviour
B Bjørkelo, S Einarsen, SB Matthiesen
Journal of Occupational and Organizational Psychology 83 (2), 371-394, 2010
2412010
Workplace bullying after whistleblowing: Future research and implications
B Bjørkelo
Journal of Managerial Psychology 28 (3), 306-323, 2013
1722013
Silence is golden? Characteristics and experiences of self-reported whistleblowers
B Bjørkelo, S Einarsen, MB Nielsen, SB Matthiesen
Psychology Press 20 (2), 206-238, 2011
1512011
Sexual harassment: Prevalence, outcomes, and gender differences assessed by three different estimation methods
MB Nielsen, B Bjørkelo, G Notelaers, S Einarsen
Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma 19 (3), 252-274, 2010
1332010
External whistleblowers’ experiences of workplace bullying by superiors and colleagues
H Park, B Bjørkelo, J Blenkinsopp
Journal of Business Ethics 161 (3), 591-601, 2020
912020
When you talk and talk and nobody listens”: A mixed method case study of whistleblowing and its consequences
B Bjørkelo, W Ryberg, SB Matthiesen, S Einarsen
International Journal of Organisational Behaviour 13 (2), 18-40, 2008
832008
Becoming a professional digital competent teacher
I Helleve, A Grov Almås, B Bjørkelo
Professional Development in Education 46 (2), 324-336, 2020
452020
Preventing and dealing with retaliation against whistleblowers
B Bjørkelo, SB Matthiesen
International Whistleblowing Research Network, 2011
412011
Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen
B Bjørkelo, HOI Gundhus
Fagbokforlaget, 2015
372015
On the appropriateness of research design: Intended and actual whistleblowing
B Bjørkelo, HH Bye
International handbook on whistleblowing research, 133-153, 2014
332014
Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv
SB Matthiesen, B Bjørkelo, MB Nielsen
Bergen: Arbeidsgruppe for Arbeidsmiljø, Ledelse Og Konflikt (FALK …, 2008
312008
Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy
B Bjørkelo, OJ Madsen
Psychology & Society, 2013
272013
The stigma of reporting wrongdoing at work: When doing right is perceived as wrong
B Bjørkelo, M Macko
Polish Psychological Bulletin 43 (2), 70-75, 2012
242012
Whistleblowing at work: Antecedents and consequences
B Bjørkelo
University of Bergen, 2010
232010
Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv
S Einarsen, M Tangedal, A Skogstad, SB Matthiesen, MS Aasland, ...
Bergen Bullying Research Group, The University of Bergen, 2007
232007
Workplace bullying as the dark side of whistleblowing
SB Matthiesen, B Bjørkelo, RJ Burke
Bullying and harassment in the workplace: Developments in theory, research …, 2011
222011
Coping strategies to exposure to workplace bullying
M Gamian-Wilk, B Bjorkelo, K Madeja-Bien
Forum Oświatowe 29 (2 (58)), 79-94, 2017
212017
«Kan det være godt politiarbeid?» En undersøkelse av erfaringslæring av gråsonesaker
L Hoel, B Bjørkelo
Nordisk politiforskning 4 (2), 187-210, 2017
202017
Diversity in education and organization: from political aims to practice in the Norwegian police service
B Bjørkelo, HH Bye, MS Leirvik, M Egge, J Ganapathy
Police quarterly 24 (1), 74-103, 2021
192021
Barriers to achieving ethnic diversity in the Norwegian police service
B Bjørkelo, M Egge, HH Bye, J Ganapathy
Policing: a journal of policy and practice 9 (1), 36-45, 2015
192015
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20