Maria Grafström
Maria Grafström
Associate professor in business studies at Stockholm Centre for Organizational Research, Stockholm
Verifierad e-postadress på score.su.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
CSR: Företagsansvar i förändring
M Grafström, P Göthberg, K Windell
Liber, 2015
2342015
The role of infomediaries: CSR in the business press during 2000–2009
M Grafström, K Windell
Journal of business ethics 103 (2), 221-237, 2011
972011
The development of Swedish business journalism: Historical roots of an organisational field
M Grafström
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2006
712006
The making of meaning in the media: The case of corporate social responsibility in the Financial Times, 1988–2003
H Buhr, M Grafström
Managing Corporate Social Responsibility in Action: Talking, Doing and …, 2007
702007
‘A Picture is Worth a Thousand Words’: Multimodal Sensemaking of the Global Financial Crisis
M Höllerer, D Jancsary, M Grafström
Organization Studies, 2018
322018
Newcomers conserving the old: Transformation processes in the field of news journalism
M Grafström, K Windell
Scandinavian Journal of Management 28 (1), 65-76, 2012
292012
Ekonominyhetens väg: Från kvartalsrapporter till ekonominyheter
M Grafström, J Grünberg, J Pallas, K Windell
SNS förlag, 2006
252006
Corporate social responsibility edited in the business press: Package solutions with problems included
H Buhr, M Grafström
20th EGOS Colloquium, Ljubljana, Slovenia, 1-3 July, 2004
192004
Everyday narratives: CEO rhetoric on Twitter
M Grafström, LL Falkman
Journal of Organizational Change Management 30 (3), 312-322, 2017
142017
En berättelse om organisering
M Grafström, A Jonsson, O Stig, L Strannegård
Studentlitteratur AB, 2017
142017
The Negotiation of Business News
M Grafström, J Pallas
Mediating Business: The Expansion of Business Journalism, 217, 2007
122007
Transforming business news content
P Kjaer, N Erkama, M Grafström
A Comparative Analysis. Teoksessa: Mediating Business. The Expansion of …, 2007
112007
Mediatization of civil society organizations:(De) legitimation of the Swedish Red Cross
M Grafström, K Windell, PP Karlberg
Journal of Civil Society 11 (3), 227-241, 2015
92015
Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna
C Andersson, M Grafström
Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 2019
82019
Ansvar
M Grafström, P Göthberg, K Windell
Malmö: Liber, 2010
82010
Power of the Pink Press. Business News in Sweden, 1976-2000
M Grafström
Department of Business Studies, 2002
82002
Public Organisations as News Producers: An odd species in the local media landscape
M Grafström, HS Rehnberg
Nordicom Review 40 (s2), 85-100, 2019
62019
The making of meaning in the media: The case of corporate social responsibility in the
H Buhr, M Grafström
Financial Times 2003, 15-31, 1988
61988
Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården
M Grafström, C Andersson
Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 2019
52019
Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol
M Grafström, P Petrelius Karlberg, K Windell
SNS förlag, 2013
52013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20