Maria Grafström
Maria Grafström
Associate professor in business studies at Stockholm Centre for Organizational Research, Stockholm
Verifierad e-postadress på score.su.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
CSR: Företagsansvar i förändring
M Grafström, P Göthberg, K Windell
Liber, 2015
2452015
The role of infomediaries: CSR in the business press during 2000–2009
M Grafström, K Windell
Journal of business ethics 103 (2), 221-237, 2011
1112011
The development of Swedish business journalism: Historical roots of an organisational field
M Grafström
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2006
772006
The making of meaning in the media: The case of corporate social responsibility in the financial times
H Buhr, M Grafström
Managing corporate social responsibility in action: Talking, doing and …, 2007
732007
‘A Picture is Worth a Thousand Words’: Multimodal Sensemaking of the Global Financial Crisis
M Höllerer, D Jancsary, M Grafström
Organization Studies, 2018
512018
Newcomers conserving the old: Transformation processes in the field of news journalism
M Grafström, K Windell
Scandinavian Journal of Management 28 (1), 65-76, 2012
322012
Ekonominyhetens väg: Från kvartalsrapporter till ekonominyheter
M Grafström, J Grünberg, J Pallas, K Windell
SNS förlag, 2006
262006
Everyday narratives: CEO rhetoric on Twitter
M Grafström, LL Falkman
Journal of Organizational Change Management 30 (3), 312-322, 2017
202017
Corporate social responsibility edited in the business press: Package solutions with problems included
H Buhr, M Grafström
20th EGOS Colloquium, Ljubljana, Slovenia, 1-3 July, 2004
192004
CSR and sustainable business
T Borglund, H De Geer, M Frostenson, L Lerpold, S Nordbrand, ...
Sanoma Utbildning, 2021
142021
En berättelse om organisering
M Grafström, A Jonsson, O Stig, L Strannegård
Studentlitteratur AB, 2017
142017
The Negotiation of Business News
M Grafström, J Pallas
Mediating Business: The Expansion of Business Journalism, 217, 2007
132007
Transforming business news content
P Kjaer, N Erkama, M Grafström
A Comparative Analysis. Teoksessa: Mediating Business. The Expansion of …, 2007
122007
Public organisations as news producers: An odd species in the local media landscape
M Grafström, HS Rehnberg
Nordicom Review 40 (2), 85-100, 2019
102019
Mediatization of civil society organizations:(De) legitimation of the Swedish Red Cross
M Grafström, K Windell, PP Karlberg
Journal of Civil Society 11 (3), 227-241, 2015
102015
Professional blinders? The novel as an eye-opener in organizational analysis
M Grafström, A Jonsson
Culture and Organization, 2018
92018
Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna
C Andersson, M Grafström
Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 2019
82019
Ansvar
M Grafström, P Göthberg, K Windell
Malmö: Liber, 2010
82010
Power of the Pink Press. Business News in Sweden, 1976-2000
M Grafström
Department of Business Studies, 2002
82002
Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol
M Grafström, P Petrelius Karlberg, K Windell
SNS förlag, 2013
62013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20