Jean-Baptiste Cordonnier
Jean-Baptiste Cordonnier
PhD Student, EPFL
Verifierad e-postadress på epfl.ch
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Sparsified SGD with memory
SU Stich, JB Cordonnier, M Jaggi
NeurIPS 2018, 4447-4458, 2018
1742018
On the Relationship between Self-Attention and Convolutional Layers
JB Cordonnier, A Loukas, M Jaggi
ICLR 2020, 2019
352019
Convex optimization using sparsified stochastic gradient descent with memory
JB Cordonnier
92018
Robust Cross-lingual Embeddings from Parallel Sentences
A Sabet, P Gupta, JB Cordonnier, R West, M Jaggi
arXiv preprint arXiv:1912.12481, 2019
22019
Extrapolating paths with graph neural networks
JB Cordonnier, A Loukas
IJCAI 2019, 2019
22019
Multi-Head Attention: Collaborate Instead of Concatenate
JB Cordonnier, A Loukas, M Jaggi
arXiv preprint arXiv:2006.16362, 2020
12020
Group Equivariant Stand-Alone Self-Attention For Vision
DW Romero, JB Cordonnier
arXiv preprint arXiv:2010.00977, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–7