Nora Bergfeldt
Nora Bergfeldt
Verifierad e-postadress på zoologi.su.se
TitelCiteras avÅr
Consequences of past climate change and recent human persecution on mitogenomic diversity in the arctic fox
P Larsson, J von Seth, IJ Hagen, A Götherström, S Androsov, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B 374 (1788), 20190212, 2019
12019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.