Sha Hu
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Multi-dimensional search result diversification
Z Dou, S Hu, K Chen, R Song, JR Wen
Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and …, 2011
1082011
Search Result Diversification Based on Hierarchical Intents
S Hu, Z Dou, X Wang, T Sakai, JR Wen
Proceedings of the 24th ACM International on Conference on Information and …, 2015
572015
Finding dimensions for queries
Z Dou, S Hu, Y Luo, R Song, JR Wen
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
552011
Automatically Mining Dimensions for Queries from Their Search Results
Z Dou, Z Jiang, S Hu, JR Wen, R Song
IEEE, 0
26*
Search Result Diversification Based on Query Facets
S Hu, ZC Dou, XJ Wang, JR Wen
Journal of Computer Science and Technology 30 (4), 888-901, 2015
82015
基于查询分面的搜索结果多样性研究
S Hu, ZC Dou, XJ Wang, JR Wen
Journal of Computer Science and Technology 30, 888-901, 2015
2015
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6