Följ
Thomas Erhag
Thomas Erhag
Professor of Public Law
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Under pressure?–Swedish residence-based social security and EU citizenship
T Erhag
European Journal of Social Security 18 (2), 207-231, 2016
212016
Fri rörlighet och finansiering av social trygghet. En rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet
T Erhag
192002
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union?
P Cramér, S Stendahl, T Erhag
Svensk kärnbränslehantering AB-SKB, 2007
122007
A European work-first welfare state
S Stendahl, T Erhag, S Devetzi
Centre for European Research, University of Gothenburg, 2008
102008
„Incapacity for Work “: A National Legal Concept with Cross-National Functions
T Erhag
Too sick to work. Social Security Reforms in Europe for Persons with Reduced …, 2011
72011
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle: kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle?
P Cramér, T Erhag, S Stendahl
BoD–Books on Demand, 2009
72009
Changing normative patterns in statutory old-age pensions. Reflections on Developments Due to Pension Reform and EU Citizenship
T Erhag
Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU …, 2013
42013
Bedömning av uppehållsrätt i socialförsäkringen
T Erhag
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, 75-102, 2011
32011
EU-lagstiftningens påverkan på svensk socialförsäkringsrätt
T Erhag
Den gränslösa välfärdsstaten. Stockholm: Agora, 2004
32004
Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete
P Herzfeld Olsson, K Ahlberg, K Cejie, T Erhag
Iustus förlag, 2019
22019
Socialrätt under omvandling: om solidaritet och välfärdsstatens gränser
T Erhag, P Leviner, AS Lind
Liber, 2018
22018
Overview of the Special Issue
T Erhag
European Journal of Social Security 18 (2), 94-100, 2016
22016
Non-public actors in social security administration: a comparative study
F Pennings, T Erhag, S Stendahl
(No Title), 2013
22013
Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan: Slutrapport från ett forskningsprojekt
T Bäckman, T Erhag, J Flodén, LG Malmberg, P Meiling, U Nuldén, ...
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2021
12021
Welfare's Mixed Economy in the UK: Public Rights and Private Actors
N Harris, F Pennings, T Erhag, S Stendahl
Non-public Actors in Social Security Administration: A Comparative Study …, 2013
12013
Retroaktivitet i social trygghetsreglering
T Erhag, AS Lind
Gyldendal Norsk Forlag A/S, 2013
12013
Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg-ett rättsligt perspektiv
P Cramér, S Stendahl, T Erhag
Svensk kärnbränslehantering (SKB), 2010
12010
Activation through law-National Social Security Law from a European Perspective
T Erhag
A European Work-First Welfare State, 11, 2008
12008
A European Work-First Welfare State? Introductory remarks
S Stendahl, T Erhag, S Devetzi
Göteborg: Centre for European Research, University of Gothenburg, 2008
12008
Attaining decent work and economic growth—what role does taxation play?
T Erhag, K Nordblom, P Rendahl
Nordic Tax Journal, 2023
2023
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20