Thomas Erhag
Thomas Erhag
Professor of Public Law
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Fri rörlighet och finansiering av social trygghet. En rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet
T Erhag
182002
Under pressure?–Swedish residence-based social security and EU citizenship
T Erhag
European Journal of Social Security 18 (2), 207-231, 2016
132016
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union?
P Cramér, S Stendahl, T Erhag
Svensk kärnbränslehantering AB-SKB, 2007
102007
A European work-first welfare state
S Stendahl, T Erhag, S Devetzi
Centre for European Research, University of Gothenburg, 2008
82008
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle: kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle?
P Cramér, T Erhag, S Stendahl
BoD–Books on Demand, 2009
72009
‘Incapacity for Work’: A National Legal Concept with Cross-National Functions
T Erhag
Too Sick to Work?: Social Security Reforms in Europe for Persons with …, 2011
52011
Changing normative patterns in statutory old-age pensions. Reflections on Developments Due to Pension Reform and EU Citizenship
T Erhag
Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU, 2013
32013
Bedömning av uppehållsrätt i socialförsäkringen
T Erhag
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, 2011
22011
EU-lagstiftningens påverkan på svensk socialförsäkringsrätt
T Erhag
Den gränslösa välfärdsstaten. Stockholm: Agora, 2004
22004
Socialrätt under omvandling: om solidaritet och välfärdsstatens gränser
T Erhag, P Leviner, AS Lind
Liber, 2018
12018
Overview of the Special Issue
T Erhag
European Journal of Social Security 18 (2), 94-100, 2016
12016
Diakonins kyrka: Teologi, kön och omsorgens utmattning
N Edgardh
Verbum, 2019
2019
Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete
P Herzfeld Olsson, K Ahlberg, K Cejie, T Erhag
Iustus förlag, 2019
2019
Inledning: mot en ny socialrätt?
P Leviner, T Erhag, AS Lind
Liber förlag AB, 2018
2018
Inledning: Mot en ny socialrätt?
AS Lind, P Leviner, T Erhag
Liber förlag, 2018
2018
Socialrätt under omvandling: om välfärdsstatens och solidaritetens gränser
AS Lind, T Erhag, P Leviner
Liber förlag, 2018
2018
Dubbla budskap om barns rättigheter
L Dane, P Leviner, AS Lind, R Stern, O Lundin, T Erhag
Svenska dagbladet, 2016
2016
Gvriga Rina Lindestrom
T Erhag
Goteborgs universitet, 2014
2014
Why is the Role of Non-public Actors in the Administration of Social Security an Interesting Research Topic?
FJL Pennings, T Erhag, S Stendahl
Kluwer Law International, 2013
2013
Retroaktivitet i social trygghetsreglering
T Erhag, AS Lind
Gyldendal Norsk Forlag A/S, 2013
2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20