Sam Havron
Sam Havron
Graduate Security Researcher, Cornell Tech
Verifierad e-postadress på cs.cornell.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The spyware used in intimate partner violence
R Chatterjee, P Doerfler, H Orgad, S Havron, J Palmer, D Freed, K Levy, ...
2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 441-458, 2018
642018
Clinical computer security for victims of intimate partner violence
S Havron, D Freed, R Chatterjee, D McCoy, N Dell, T Ristenpart
28th {USENIX} Security Symposium ({USENIX} Security 19), 105-122, 2019
222019
" Is my phone hacked?" Analyzing Clinical Computer Security Interventions with Survivors of Intimate Partner Violence
D Freed, S Havron, E Tseng, A Gallardo, R Chatterjee, T Ristenpart, ...
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 3 (CSCW), 1-24, 2019
152019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3