Johan M Berlin
Johan M Berlin
Professor, PhD, Business Administration | University West
Verifierad e-postadress på hv.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner
K Rönnerman, G Tornberg, U Axėn, K Bergström, E Nyberg, Å Söderström, ...
Studentlitteratur, 2004
2092004
Why is collaboration minimised at the accident scene? A critical study of a hidden phenomenon
JM Berlin, ED Carlström
Disaster Prevention and Management: An International Journal 20 (2), 159-171, 2011
932011
Styrning av hälso-och sjukvård
J Berlin, G Kastberg
Liber Ekonomi, 2011
702011
The 90‐second collaboration: a critical study of collaboration exercises at extensive accident sites
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 16 (4), 177-185, 2008
692008
Teamarbete: ett livsviktigt samspel
J Berlin
Liber, 2013
522013
The 20‐minute team–a critical case study from the emergency room
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (4), 569-576, 2008
482008
Collaboration Exercises: What Do They Contribute? –A Study of Learning and Usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (1), 11-23, 2015
432015
Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner
J Berlin, H Sandberg
Studentlitteratur AB, 2016
392016
Managing boundaries at the accident scene–a qualitative study of collaboration exercises
A Andersson, E D. Carlstrom, B Ahgren, J M. Berlin
International Journal of Emergency Services 3 (1), 77-94, 2014
342014
Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter
J Berlin, E Carlström
University West, 2009
332009
Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter
J Berlin, E Carlström
University West, 2009
332009
Aktionsforskning-en problematisering
J Berlin
Rönnerman, Karin (red).: Aktionsforskning i praktiken–erfarenheter och …, 2004
332004
Boken om team: En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso-och sjukvården
E Carlström, J Berlin
Landstingsförbundet,, 2004
302004
Boken om team: En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso-och sjukvården
E Carlström, J Berlin
Landstingsförbundet,, 2004
302004
Collaboration Exercises - The Lack of Collaborative Benefits
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Disaster Risk Science 5 (3), 192-205, 2014
282014
Models of teamwork: ideal or not? A critical study of theoretical team models
JM Berlin, ED Carlström, HS Sandberg
Team Performance Management: An International Journal 18 (5/6), 328-340, 2012
272012
From artefact to effect: the organising effects of artefacts on teams
JM Berlin, ED Carlström
Journal of health organization and management 24 (4), 412-427, 2010
262010
The dominance of mechanistic behaviour: a critical study of emergency exercises
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Emergency Management 9 (4), 327-350, 2013
252013
Beställarstyrning av hälso- och sjukvård: Om människor, marginaler och miljoner
J Berlin
Göteborgs universitet, 2006
222006
Synchronous work: myth or reality? A critical study of teams in health and medical care
JM Berlin
Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6), 1314-1321, 2010
202010
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20