Följ
Johan M. Berlin
Johan M. Berlin
Professor, PhD, Business Administration - Public Organization | University West
Verifierad e-postadress på hv.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner
K Rönnerman, G Tornberg, U Axėn, K Bergström, E Nyberg, Å Söderström, ...
Studentlitteratur, 2004
385*2004
Why is collaboration minimised at the accident scene? A critical study of a hidden phenomenon
JM Berlin, ED Carlström
Disaster Prevention and Management: An International Journal 20 (2), 159-171, 2011
1592011
Collaboration Exercises: What Do They Contribute? –A Study of Learning and Usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (1), 11-23, 2015
1142015
The 90‐second collaboration: a critical study of collaboration exercises at extensive accident sites
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 16 (4), 177-185, 2008
1042008
Teamarbete: ett livsviktigt samspel
J Berlin
Liber, 2013
962013
Styrning av hälso-och sjukvård
J Berlin, G Kastberg
Liber Ekonomi, 2011
922011
Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies; Results from a Literature Review
A Khorram-Manesh, J Berlin, E Carlström
Bulletin of Emergency & Trauma 4 (4), 1-6, 2016
732016
Collaboration Exercises - The Lack of Collaborative Benefits
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Disaster Risk Science 5 (3), 192-205, 2014
692014
Managing boundaries at the accident scene–a qualitative study of collaboration exercises
A Andersson, E D. Carlstrom, B Ahgren, J M. Berlin
International Journal of Emergency Services 3 (1), 77-94, 2014
692014
The 20‐minute team–a critical case study from the emergency room
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (4), 569-576, 2008
642008
Teamarbete
JM Berlin
Sjuksköterskans kärnkompetenser, 139-158, 2019
602019
Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter
J Berlin, E Carlström
University West, 2009
502009
The dominance of mechanistic behaviour: a critical study of emergency exercises
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Emergency Management 9 (4), 327-350, 2013
442013
Models of teamwork: ideal or not? A critical study of theoretical team models
JM Berlin, ED Carlström, HS Sandberg
Team Performance Management: An International Journal 18 (5/6), 328-340, 2012
432012
Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner
J Berlin, H Sandberg
Studentlitteratur AB, 2016
422016
The three‐level collaboration exercise–impact of learning and usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (4), 257-265, 2015
402015
Aktionsforskning-en problematisering
J Berlin
Rönnerman, Karin (red).: Aktionsforskning i praktiken–erfarenheter och …, 2004
382004
Synchronous work: myth or reality? A critical study of teams in health and medical care
JM Berlin
Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6), 1314-1321, 2010
312010
From artefact to effect: the organising effects of artefacts on teams
JM Berlin, ED Carlström
Journal of health organization and management 24 (4), 412-427, 2010
312010
Boken om team: En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso-och sjukvården
E Carlström, J Berlin
302004
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20