Johan M. Berlin
Johan M. Berlin
Professor, PhD, Business Administration - Public Organization | University West
Verifierad e-postadress på hv.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner
K Rönnerman, G Tornberg, U Axėn, K Bergström, E Nyberg, Å Söderström, ...
Studentlitteratur, 2004
342*2004
Why is collaboration minimised at the accident scene? A critical study of a hidden phenomenon
JM Berlin, ED Carlström
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2011
1292011
The 90‐second collaboration: a critical study of collaboration exercises at extensive accident sites
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 16 (4), 177-185, 2008
892008
Collaboration Exercises: What Do They Contribute? –A Study of Learning and Usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (1), 11-23, 2015
802015
Styrning av hälso-och sjukvård
J Berlin, G Kastberg
Liber Ekonomi, 2011
772011
Teamarbete: ett livsviktigt samspel
J Berlin
Liber, 2013
712013
Managing boundaries at the accident scene–a qualitative study of collaboration exercises
A Andersson, ED Carlstrom, B Ahgren, JM Berlin
International Journal of Emergency Services, 2014
562014
The 20‐minute team–a critical case study from the emergency room
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (4), 569-576, 2008
562008
Collaboration Exercises - The Lack of Collaborative Benefits
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Disaster Risk Science 5 (3), 192-205, 2014
552014
Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies; Results from a Literature Review
A Khorram-Manesh, J Berlin, E Carlström
Bulletin of Emergency & Trauma 4 (4), 1-6, 2016
452016
Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner
J Berlin, H Sandberg
Studentlitteratur AB, 2016
402016
Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter
J Berlin, E Carlström
University West, 2009
392009
Aktionsforskning-en problematisering
J Berlin
Rönnerman, Karin (red).: Aktionsforskning i praktiken–erfarenheter och …, 2004
362004
The dominance of mechanistic behaviour: a critical study of emergency exercises
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Emergency Management 9 (4), 327-350, 2013
342013
Models of teamwork: ideal or not? A critical study of theoretical team models
JM Berlin, ED Carlström, HS Sandberg
Team Performance Management: An International Journal, 2012
342012
The three‐level collaboration exercise–impact of learning and usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (4), 257-265, 2015
332015
From artefact to effect: the organising effects of artefacts on teams
JM Berlin, ED Carlström
Journal of health organization and management, 2010
312010
Boken om team: En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso-och sjukvården
E Carlström, J Berlin
302004
Synchronous work: myth or reality? A critical study of teams in health and medical care
JM Berlin
Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6), 1314-1321, 2010
252010
Beställarstyrning av hälso- och sjukvård: Om människor, marginaler och miljoner
J Berlin
Göteborgs universitet, 2006
232006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20