Johan M. Berlin
Johan M. Berlin
Professor, PhD, Business Administration | University West
Verifierad e-postadress på hv.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner
K Rönnerman, G Tornberg, U Axėn, K Bergström, E Nyberg, Å Söderström, ...
Studentlitteratur, 2004
2182004
Why is collaboration minimised at the accident scene? A critical study of a hidden phenomenon
JM Berlin, ED Carlström
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2011
1182011
The 90‐second collaboration: a critical study of collaboration exercises at extensive accident sites
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 16 (4), 177-185, 2008
872008
Styrning av hälso-och sjukvård
J Berlin, G Kastberg
Liber Ekonomi, 2011
752011
Collaboration Exercises: What Do They Contribute? –A Study of Learning and Usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (1), 11-23, 2015
692015
Teamarbete: ett livsviktigt samspel
J Berlin
Liber, 2013
652013
The 20‐minute team–a critical case study from the emergency room
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (4), 569-576, 2008
572008
Managing boundaries at the accident scene–a qualitative study of collaboration exercises
A Andersson, ED Carlstrom, B Ahgren, JM Berlin
International Journal of Emergency Services, 2014
502014
Collaboration Exercises - The Lack of Collaborative Benefits
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Disaster Risk Science 5 (3), 192-205, 2014
482014
Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner
J Berlin, H Sandberg
Studentlitteratur AB, 2016
402016
Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter
J Berlin, E Carlström
University West, 2009
392009
Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies; Results from a Literature Review
A Khorram-Manesh, J Berlin, E Carlström
Bulletin of Emergency & Trauma 4 (4), 1-6, 2016
342016
Aktionsforskning-en problematisering
J Berlin
Rönnerman, Karin (red).: Aktionsforskning i praktiken–erfarenheter och …, 2004
342004
The dominance of mechanistic behaviour: A critical study of emergency exercises
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Emergency Management 9 (4), 327-350, 2013
332013
Models of teamwork: ideal or not? A critical study of theoretical team models
JM Berlin, ED Carlström, HS Sandberg
Team Performance Management: An International Journal, 2012
322012
Boken om team: En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso-och sjukvården
E Carlström, J Berlin
Landstingsförbundet,, 2004
302004
From artefact to effect: the organising effects of artefacts on teams
JM Berlin, ED Carlström
Journal of health organization and management, 2010
292010
The three‐level collaboration exercise–impact of learning and usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (4), 257-265, 2015
282015
Synchronous work: myth or reality? A critical study of teams in health and medical care
JM Berlin
Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6), 1314-1321, 2010
232010
Beställarstyrning av hälso- och sjukvård: Om människor, marginaler och miljoner
J Berlin
Göteborgs universitet, 2006
232006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20