Johan M Berlin
Johan M Berlin
Professor, PhD, Business Administration | University West
Verifierad e-postadress på hv.se - Startsida
TitelCiteras avÅr
Aktionsforskning i praktiken: erfarenheter och reflektioner
K Rönnerman, G Tornberg, U Axėn, K Bergström, E Nyberg, Å Söderström, ...
Studentlitteratur, 2004
2092004
Why is collaboration minimised at the accident scene?
JM Berlin, ED Carlström
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2011
1002011
The 90‐second collaboration: A critical study of collaboration exercises at extensive accident sites
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 16 (4), 177-185, 2008
732008
Styrning av hälso-och sjukvård
J Berlin, G Kastberg
Liber Ekonomi, 2011
712011
Teamarbete: ett livsviktigt samspel
J Berlin
Liber, 2013
522013
Collaboration Exercises: What Do They Contribute? –A Study of Learning and Usefulness
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Contingencies and Crisis Management 23 (1), 11-23, 2015
512015
The 20‐minute team–a critical case study from the emergency room
JM Berlin, ED Carlström
Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (4), 569-576, 2008
472008
Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner
J Berlin, H Sandberg
Studentlitteratur AB, 2016
382016
Managing boundaries at the accident scene–a qualitative study of collaboration exercises
A Andersson, ED Carlstrom, B Ahgren, JM Berlin
International Journal of Emergency Services, 2014
342014
Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter
J Berlin, E Carlström
University West, 2009
342009
Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter
J Berlin, E Carlström
University West, 2009
342009
Aktionsforskning-en problematisering
J Berlin
Rönnerman, Karin (red).: Aktionsforskning i praktiken–erfarenheter och …, 2004
332004
Collaboration Exercises - The Lack of Collaborative Benefits
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Disaster Risk Science 5 (3), 192-205, 2014
322014
Boken om team: En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso-och sjukvården
E Carlström, J Berlin
Landstingsförbundet,, 2004
282004
Boken om team: En kunskapsöversikt om team och teamarbete in hälso-och sjukvården
E Carlström, J Berlin
Landstingsförbundet,, 2004
282004
Models of teamwork: ideal or not? A critical study of theoretical team models
JM Berlin, ED Carlström, HS Sandberg
Team Performance Management: An International Journal, 2012
272012
The dominance of mechanistic behaviour: a critical study of emergency exercises
JM Berlin, ED Carlström
International Journal of Emergency Management 9 (4), 327-350, 2013
262013
From artefact to effect: the organising effects of artefacts on teams
JM Berlin, ED Carlström
Journal of health organization and management, 2010
262010
Beställarstyrning av hälso- och sjukvård: Om människor, marginaler och miljoner
J Berlin
Göteborgs universitet, 2006
222006
Synchronous work: myth or reality? A critical study of teams in health and medical care
JM Berlin
Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6), 1314-1321, 2010
212010
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20