Följ
Ioanna Ntinou
Ioanna Ntinou
Verifierad e-postadress på qmul.ac.uk
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Attention-Aware Generative Adversarial Networks (ATA-GANs)
D Kastaniotis, I Ntinou, D Tsourounis, G Economou, S Fotopoulos
2018 IEEE 13th Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop …, 2018
232018
A transfer learning approach to heatmap regression for action unit intensity estimation
I Ntinou, E Sanchez, A Bulat, M Valstar, Y Tzimiropoulos
IEEE Transactions on Affective Computing, 2021
162021
Human Pose Estimation Using Convolutional Neural Networks
I Ntinou
2018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3