Följ
Simon Ceder
Simon Ceder
Konstfack
Verifierad e-postadress på konstfack.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Cutting through water: Towards a posthuman theory of educational relationality
S Ceder
622016
Towards a posthuman theory of educational relationality
S Ceder
Routledge, 2018
462018
Sexualitet och relationer: Att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
S Ceder, K Gunnarsson, S Planting-Bergloo, L Öhman, A Arvola Orlander
Studentlitteratur AB, 2021
82021
Diffraction as a methodology for philosophy of education
S Ceder
AERA, 2015
72015
Som en hand på axeln: beröring som posthumanistiskt feministiskt fenomen
S Ceder, K Gunnarsson
Studier i Pædagogisk Filosofi 6 (1), 5-24, 2017
62017
Etik och jämlikhet-En diskussion om den pedagogiska relationens villkor utifrån Emmanuel Levinas filosofi
S Ceder
Utbildning & Demokrati–tidskrift för didaktik och utbildningspolitk 23 (2 …, 2014
52014
Cutting through water
S Ceder
Towards a posthuman theory of educational relationality. Diss. Lund: Lunds …, 2015
42015
Posthuman conceptions of change in empirical educational research
L Bodén, S Ceder, S Sauzet
Reconceptualizing Educational Research Methodology 12 (1), 2021
32021
Augmented reality technology
S Ceder, S Ceder
Towards a posthuman theory of educational relationality. Routledge. https …, 2019
32019
Ice/water: Giant’s kettles and Arctic childhood
S Ceder
Social, material and political constructs of arctic childhoods: An everyday …, 2019
32019
Tänk om, tänk queer
S Ceder, Å Elmsäter
En queerteoretisk analys av, 2007
32007
Undervisningn om och med normer
A Arvola Orlander, K Gunnarsson, S Planting-Bergloo, L Öhman, S Ceder
Studentlitteratur AB, 2021
12021
Change at the museum: The knowledge production of human evolution
S Ceder
Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) 12 (1), 2021
12021
Visions of 21st century education and evolutionary-teal–A diffractive analysis
S Ceder
Conference Proceedings. The Future of Education 2019, 2019
12019
Intelligibility—posthuman learning
S Ceder
Sweden: Lund University. https://www. pedagog. uw. edu. pl/fckeditor …, 2018
12018
På väg mot en ny sex-och samlevnadsundervisning–med utgångspunkt i en queerpedagogisk teoriutveckling
S Ceder
Malmö högskola/Lärarutbildningen, 2010
12010
Tensions in Knowledge Production: Visualmaterial Models of Human Evolution
S Ceder
Konstfack Research Week 2022, Konstfack University of Arts, Crafts and …, 2022
2022
The Materiality of Sexuality Education in Visual Art and Crafts Education: Experiences from a practice-based study
S Ceder, L Öhman
NERA 2022, 50th conference of Nordic Educational Research Assocition …, 2022
2022
Tensions in Knowledge Production: Visual-Material Models of Human Evolution in Museums
S Ceder
American Educational Research Association, 2022 AERA Annual Meeting, San …, 2022
2022
Versions and Tensions of Human Evolution: Visual-material knowledge production in natural history museums
S Ceder
NERA 2022, 50th conference of Nordic Educational Research Assocition …, 2022
2022
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20