Följ
Simon Ceder
Simon Ceder
Konstfack
Verifierad e-postadress på konstfack.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Cutting through water
S Ceder
Towards a posthuman theory of educational relationality. Diss. Lund: Lunds …, 2015
542015
Towards a posthuman theory of educational relationality
S Ceder
Routledge, 2018
332018
Diffraction as a methodology for philosophy of education
S Ceder
AERA, 2015
72015
Som en hand på axeln: beröring som posthumanistiskt feministiskt fenomen
S Ceder, K Gunnarsson
Studier i Pædagogisk Filosofi 6 (1), 5-24, 2017
52017
Etik och jämlikhet-En diskussion om den pedagogiska relationens villkor utifrån Emmanuel Levinas filosofi
S Ceder
Utbildning & Demokrati–tidskrift för didaktik och utbildningspolitk 23 (2 …, 2014
42014
Sexualitet och relationer: Att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
S Ceder, K Gunnarsson, S Planting-Bergloo, L Öhman, A Arvola Orlander
Studentlitteratur AB, 2021
32021
Giant's kettles and Arctic childhoods
S Ceder
Springer, 2019
32019
Augmented reality technology
S Ceder
Towards a posthuman theory of educational relationality, 126-137, 2018
32018
Tänk om, tänk queer
S Ceder, Å Elmsäter
En queerteoretisk analys av, 2007
32007
Posthuman Conceptions of Change in Empirical Educational Research
L Bodén, S Ceder, S Sauzet
Reconceptualizing Educational Research Methodology 12 (1), 2021
22021
Undervisningn om och med normer
A Arvola Orlander, K Gunnarsson, S Planting-Bergloo, L Öhman, S Ceder
Studentlitteratur AB, 2021
12021
Change at the museum: The knowledge production of human evolution
S Ceder
Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) 12 (1), 2021
12021
Visions of 21 st Century Education and Evolutionary-Teal–A Diffractive Analysis
S Ceder
Conference Proceedings. The Future of Education 2019 3, 2019
12019
På väg mot en ny sex-och samlevnadsundervisning–med utgångspunkt i en queerpedagogisk teoriutveckling
S Ceder
Malmö högskola/Lärarutbildningen, 2010
12010
Didaktiska val och villkor
S Planting-Bergloo, S Ceder, K Gunnarsson, L Öhman, A Orlander Arvola
Studentlitteratur AB, 2021
2021
Response to Reviews by Sean Blenkinsop and Sean Sturm
S Ceder
Studies in Philosophy and Education 39 (4), 459-464, 2020
2020
Visions of 21st Century Education and Evolutionary-Teal
S Ceder
The Nordic Educational Research Association (NERA) Conference, 4-6 March …, 2020
2020
Enacting Sex Education: A practice based study concerning an interdisciplinary knowledge content in Swedish secondary school
S Ceder
The Nordic Educational Research Association (NERA) Conference, 4-6 March …, 2020
2020
Unscheduled Sex Education: A sociomaterial analysis of Skam
S Ceder
The Nordic Educational Research Association (NERA) Conference, 4-6 March …, 2020
2020
Ice/Water
S Ceder
Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods, 35-47, 2019
2019
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20