Ang Lu
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Deep multilingual correlation for improved word embeddings
A Lu, W Wang, M Bansal, K Gimpel, K Livescu
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
1452015
Detecting and explaining causes from text for a time series event
D Kang, V Gangal, A Lu, Z Chen, E Hovy
arXiv preprint arXiv:1707.08852, 2017
252017
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2