Lina Nyroos
Lina Nyroos
Associate Professor, Södertörn University
Verified email at sh.se
Title
Cited by
Cited by
Year
Testing L2 talk: A review of empirical studies on second‐language oral proficiency testing
E Sandlund, P Sundqvist, L Nyroos
Language and Linguistics Compass 10 (1), 14-29, 2016
572016
The performance appraisal interview–An arena for the reinforcement of norms for employeeship
E Sandlund, C Olin-Scheller, L Nyroos, L Jakobsen, C Nahnfeldt
Nordic journal of working life studies 1 (2), 59-75, 2011
402011
From paper to practice: Asking and responding to a standardized question item in performance appraisal interviews
L Nyroos, E Sandlund
Pragmatics and Society 5 (2), 165-190, 2014
192014
Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap
L Jakobsen, C Nahnfeldt, L Nyroos, C Olin-Scheller, E Sandlund
Arbetsmarknad & Arbetsliv 16 (3), 39-54, 2010
192010
The teacher as examiner of L2 oral tests: A challenge to standardization
P Sundqvist, P Wikström, E Sandlund, L Nyroos
Language Testing 35 (2), 217-238, 2018
172018
The Social Organization of Institutional Norms: Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance
L Nyroos
Uppsala universitet, 2012
162012
Code-switched repair initiation: The case of Swedish eller in L2 English test interaction
L Nyroos, E Sandlund, P Sundqvist
Journal of Pragmatics 120, 1-16, 2017
92017
based professional development workshops for EFL teachers: Focus on oral test interaction and assessment
E Sandlund, P Sundqvist, L Nyroos
Nordic Journal of Modern Language Methodology 4 (1), 2016
92016
” Om du har något annat ord för det?”: Hur deltagares skilda perspektiv kommer till uttryck i ett undervisningssammanhang
L Nyroos
Språk och stil 20, 165-188, 2010
42010
Vadå vi? Tala för dig själv!: Om oenighet och identitet vid seminarier
L Nyroos
Språk och stil 18, 93-111, 2008
42008
Genomförande och bedömning av nationella prov i engelska: en pilotstudie
P Sundqvist, E Sandlund, L Nyroos, P Wikström
Kapet 9 (1), 24-45, 2013
32013
" Plenum är som Twitter": svenska delegaters syn på inlägg i Europaparlamentet
L Nyroos, JF Josserand, C Norén
Språk och stil, 233-238, 2013
32013
The social organization of institutional norms
L Nyroos
Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance …, 2012
32012
National speaking tests in English–does group size matter
P Sundqvist, E Sandlund, L Nyroos
LMS Lingua 3, 29-31, 2014
12014
The teacher as examiner of L2 oral tests: A challenge to standardization: OASIS Summary of Sundqvist et al.(2018) in Language Testing
D O'Reilly, P Sundqvist, P Wikström, E Sandlund, L Nyroos
2018
Språkvetenskaplig kompetens i praktiken
F Forsberg Lundell, L Nyroos
Studentlitteratur, 2017
2017
Speaking about Speaking: English Teachers’ Practices and Views regarding Part A of the English National Test
P Sundqvist, E Sandlund, L Nyroos
LMS: Lingua, 16-23, 2015
2015
Röster i samspel och konflikt: Den Europaparlamentariska debattens textpolyfoni
C Norén, B Melander, J Josserand, L Nyroos
Éditions du CIPA, 2014
2014
Underbart är kort? Om taltidsrespekt i svenska och franska EU-debatter
B Melander, J Josserand, L Nyroos, C Norén
Éditions du CIPA, 2014
2014
I) iVAxx
B Melander, J Josserand, L Nyroos, C Norén
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20