Per Olof Berg, PO Berg, Per-Olof Berg
Per Olof Berg, PO Berg, Per-Olof Berg
Professor Emeritus, Stockholm University
Verifierad e-postadress på sbs.su.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Corporate culture and organizational symbolism: An overview
M Alvesson, PO Berg
Walter de Gruyter, 2011
10092011
City branding: a state-of-the-art review of the research domain
A Lucarelli, PO Berg
Journal of place management and development 4 (1), 9-27, 2011
5002011
Organization change as a symbolic transformation process
PO Berg
Organizational culture, 281-299, 1985
2621985
Corporate architecture: Turning physical settings into symbolic resources
PO Berg, K Kreiner
Symbols and artifacts: Views of the corporate landscape 41, 67, 1990
2431990
The Impact of Organization Development
JI Porras, PO Berg
Academy of Management Review 3 (2), 249-266, 1978
1611978
Evaluation methodology in organization development: An analysis and critique
JI Porras, PO Berg
The Journal of Applied Behavioral Science 14 (2), 151-173, 1978
1111978
Företagskultur och organisationssymbolism: utveckling, teoretiska perspektiv och aktuell debatt
M Alvesson, PO Berg
Studentlitteratur, 1988
1031988
Symbolic management of human resources
PO Berg
Human Resource Management 25 (4), 557-579, 1986
851986
Emotional structures in organizations: A study of the process of change in a Swedish company
PO Berg
Studentlitt. in coop. with the Foundation for economic research, Lund …, 1979
831979
Postmodern management? From facts to fiction in theory and practice
PO Berg
Scandinavian Journal of Management 5 (3), 201-217, 1989
821989
Food-branding places–A sensory perspective
PO Berg, G Sevón
Place Branding and Public Diplomacy 10 (4), 289-304, 2014
782014
L'organizzazione ei suoi simboli
M Alvesson, PO Berg, A Strati
R. Cortina, 1993
741993
Invoking a transnational metropolis: The making of the Öresund region
PO Berg, A Linde-Laursen, O Löfgren
Studentlitteratur, 2000
642000
Strategisk ledning på politiska marknader: opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer
PO Berg, C Jonsson
Studentlitteratur, 1991
461991
Corporate images: a symbolic perspective of the organization-environment interface
PO Berg, P Gagliardi
SCOS, Antibes, 1985
421985
Dense water formation in the Northern Adriatic
HJ Vested, P Berg, T Uhrenholdt
Journal of marine systems 18 (1-3), 135-160, 1998
321998
Branding Chinese mega-cities: Policies, practices and positioning
PO Berg, E Bj_rner
Edward Elgar Publishing, 2014
302014
Studying the birth of a transnational region
PO Berg, O Löfgren
Invoking a transnational metropolis, 7-26, 2000
272000
Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad: regionbyggare i evenemangsbranschen
PO Berg, A Linde-Laursen, O Löfgren
Studentlitteratur, 2002
262002
Dreaming up a region?: Strategic management as invocation
PO Berg
Invoking a Transnational Metropolis, 55-94, 2000
262000
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20