Följ
Mikael Gilljam
Mikael Gilljam
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Verifierad e-postadress på pol.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Metodpraktikan
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4:e upplagan, 2012
7445*2012
Metodpraktikan
P Esaiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3 (1), 12-19, 2007
68042007
Demokratins ideal möter verkligheten
M Gilljam, J Hermansson
Demokratins mekanismer, 10-29, 2003
283*2003
Should we take don't know for an answer?
M Gilljam, D Granberg
Public Opinion Quarterly 57 (3), 348-357, 1993
2381993
When does transparency generate legitimacy? Experimenting on a context‐bound relationship
J De Fine Licht, D Naurin, P Esaiasson, M Gilljam
Governance 27 (1), 111-134, 2014
2132014
Väljare och val i Sverige
S Holmberg, M Gilljam
Bonnier, 1987
1831987
Väljarna inför 90-talet
M Gilljam, S Holmberg
Norstedts juridik, 1993
1611993
To join or not to join: Three Nordic referendums on membership in the European Union
AT Jenssen, P Pesonen, M Gilljam
Scandinavian University Press, 1998
151*1998
Väljarnas val
M Gilljam, S Holmberg
Statistiska centralbyrån, 1995
1511995
Which decision‐making arrangements generate the strongest legitimacy beliefs? Evidence from a randomised field experiment
P Esaiasson, M Gilljam, M Persson
European Journal of Political Research 51 (6), 785-808, 2012
1232012
Reconsidering the role of procedures for decision acceptance
P Esaiasson, M Persson, M Gilljam, T Lindholm
British Journal of Political Science 49 (1), 291-314, 2019
1052019
Measuring generalized trust: An examination of question wording and the number of scale points
S Lundmark, M Gilljam, S Dahlberg
Public Opinion Quarterly 80 (1), 26-43, 2016
972016
Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati
M Gilljam, D Karlsson, A Sundell
SKL Kommentus, 2010
962010
Rott Blatt Gront. En bok om 1988 ars riksdagsval
M Gilljam, S Holmberg
Stockholm: Bonniers, 1990
901990
Responsiveness beyond policy satisfaction: Does it matter to citizens?
P Esaiasson, M Gilljam, M Persson
Comparative Political Studies 50 (6), 739-765, 2017
862017
Metodpraktikan
P Esiasson, M Gilljam, H Oscarsson, L Wängnerud
Konsten att studera samhälle, individ och marknad 3, 2007
862007
Svenska folket och lontagarfonderna: En studie i politisk asiktsbildning.
MPA Gilljam
811990
Symposium. The directional theory of issue voting: I: The directional theory under the magnifying glass: A reappraisal
M Gilljam
Journal of Theoretical Politics 9 (1), 5-12, 1997
681997
Ett knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994
M Gilljam, S Holmberg, M Bennulf
Norstedts juridik, 1996
64*1996
The effects of direct voting and deliberation on legitimacy beliefs: An experimental study of small group decision-making
M Persson, P Esaiasson, M Gilljam
European Political Science Review 5 (3), 381-399, 2013
632013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20