Miriam Hurtado Bodell
Miriam Hurtado Bodell
Institute for Analytical Sociology, Linköping University
Verifierad e-postadress på liu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Interpretable Word Embeddings via Informative Priors
M Hurtado Bodell, M Arvidsson, M Magnusson
arXiv preprint arXiv:1909.01459, 2019
62019
Bayesian poll of polls for multi-party systems
M Hurtado Bodell
12016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–2