Följ
Anton Gidehag
Anton Gidehag
Ph.D., Economics
Verifierad e-postadress på tillvaxtanalys.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
How do firms respond to reduced labor costs? Evidence from the 2007 Swedish payroll tax reform
SO Daunfeldt, A Gidehag, N Rudholm
Journal of Industry, Competition and Trade 21 (3), 315-338, 2021
142021
The effect of local business climate on employment
S Fölster, L Jansson, A Nyrenström Gidehag
Journal of Entrepreneurship and Public Policy 5 (1), 2-24, 2016
92016
Recruiting for small business growth: Micro-level evidence
A Gidehag, M Lodefalk
Working Paper, 2016
92016
Does reduced labor costs increase employment among minimum wage workers? Evidence from a Swedish payroll tax cut
SO Daunfeldt, A Gidehag, HS Westerberg
42023
Firms' labor cost savings and recruitment of nonwestern immigrants: The unintended effect of a payroll tax reform
A Gidehag
HFI Working Paper, 2019
32019
Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda
SO Daunfeldt, A Gidehag
Entreprenörskapsforum, forskningsrapport, 2020
22020
Corporate tax evasion and unreported wages: The effect of compulsory staff registers
SO Daunfeldt, A Gidehag, N Rudholm
HUI Working Papers, 2018
22018
18 000 fler i arbete
SO Daunfeldt, A Gidehag, N Rudholm
Timbro Briefing Paper 27, 2020
12020
Understanding Firm Behavior: The Role of Recruitments and Institutional Reforms
AN Gidehag
Örebro University, 2020
12020
Personalliggares effekter på lönerapporteringen i restaurang-och frisörbranschen
SO Daunfeldt, A Gidehag, N Rudholm
Rapport, Svenskt Näringsliv: Stockholm, 2017
12017
Kunskapsöverföring för tillväxt: Sambanden mellan produktivitet och rekrytering av nyckelkompetens hos små och medelstora företag
A Gidehag, M Lodefalk
Tillväxtanalys, 2016
12016
Do loyal voters care less about the local economy?: An investigation based on municipal elections in Sweden.
A Nyrenström Gidehag
12014
Compulsory staff registers as a way of increasing firms' wage reporting: A revenue-cost analysis
SO Daunfeldt, A Gidehag, N Rudholm
HFI Working Paper, 2019
2019
Vilken effekt har ett förbättrat företagsklimat på röstutfallen i Sveriges kommuner?
AN Gidehag
2014
SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER AV SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER: EN FORSKNINGSÖVERSIKT
SO DAUNFELDT, A GIDEHAG
HUR PÅVERKAS FÖRETAGEN AV KRAVET PÅ PERSONALLIGGARE?
SO DAUNFELDT, A GIDEHAG, N RUDHOLM
Can compulsory staff registers reduce tax evasion? Results from a Swedish reform
SO Daunfeldt, A Gidehag, N Rudholm
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–17