Helena Strehlenert
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Strategies to facilitate implementation and sustainability of large system transformations: a case study of a national program for improving quality of care for elderly people
ME Nyström, H Strehlenert, J Hansson, H Hasson
BMC health services research 14 (1), 401, 2014
342014
Evidence-informed policy formulation and implementation: a comparative case study of two national policies for improving health and social care in Sweden
H Strehlenert, L Richter-Sundberg, ME Nyström, H Hasson
Implementation Science 10 (1), 169, 2015
262015
Implementation of a national policy for improving health and social care: a comparative case study using the Consolidated Framework for Implementation Research
H Strehlenert, J Hansson, ME Nyström, H Hasson
BMC health services research 19 (1), 730, 2019
32019
From policy to practice: exploring the implementation of a national policy for improving health and social care
H Strehlenert
Inst för lärande, informatik, management och etik/Dept of Learning …, 2017
32017
Advancing Health Services Collaborative and Partnership Research: Comment on" Experience of Health Leadership in Partnering with University-Based Researchers in Canada–A Call …
ME Nyström, H Strehlenert
International Journal of Health Policy and Management, 2020
22020
HR & SAM
L Schmidt, J Sjöström, H Strehlenert
Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet …, 2019
12019
Sense-making, mutual learning and cognitive shifts when applying systems thinking in public health–examples from Sweden: Comment on “What can policy-makers get out of systems …
ME Nyström, S Tolf, H Strehlenert
International Journal of Health Policy and Management, 2020
2020
Arbetsmiljö-och patientsäkerhetsarbetet
S Shamoun, L Schmidt, AB Antonsson, FI Lantto, H Strehlenert
2019
Regional och lokal implementering av en nationell satsning på ett bättre liv för sjuka äldre: Arbetsätt för kvalitetsförbättring med hjälp av kvalitetsregister inom …
ME Nyström, V Sparring, A Westerlund, HA Strehlenert, E Höög, ...
Karolinska institutet, 2018
2018
Bättre liv för sjuka och äldre: Lärdomar från en nationell satsnings upplägg och arbetssätt för att stödja förändring
N Monica, H Strehlenert, E Höög
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Medical …, 2014
2014
Utvärdering av webbplatsen Svetsa Rätt
H Strehlenert
2013
Färre fallolyckor i byggnadsindustrin–vad krävs?
ABARM Herlin, H Strehlenert
Ann-Beth Antonsson Rose-Marie Herlin Helena Strehlenert 2009, 1871
1871
Hållbart arbetsliv för äldre
AB Antonsson, H Strehlenert, M Vigren
Hållbart arbetsliv för äldre
H Strehlenert, AB Antonsson, M Vigren
BIOCIDE TREATED ARTICLES–ASSESSING KNOWLEDGE LEVELS
H Strehlenert, J Westerdahl, H Ljungkvist, E Alvarez
MMC fokuserar
P av ledningsutveckling vid Karolinska, J Hansson, H Strehlenert, ...
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–16