Sara Eldén
Sara Eldén
associate professor sociology
Verifierad e-postadress på soc.lu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Inviting the messy: Drawing methods and ‘children’s voices’
S Eldén
Childhood 20 (1), 66-81, 2013
1942013
Scripts for the ‘good couple’: Individualization and the reproduction of gender inequality
S Eldén
Acta Sociologica 55 (1), 3-18, 2012
362012
Att fånga eller bli fångad i diskursen
S Eldén
Om diskursanalys och emancipatorisk forskning. S, 60-74, 2005
222005
Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön
S Eldén
Lund Dissertation in Sociology 85, 2009
182009
Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön
S Eldén
Lund Dissertation in Sociology 85, 2009
182009
Gender politics in conservative men's movements: Beyond complexity, ambiguity and pragmatism
S Eldén
NORA: Nordic Journal of Women's Studies 10 (1), 38-48, 2002
172002
Frånvarande kvinnliga subjekt-en analys av medicinska texter om klimateriet
J Esseveld, S Eldén
Tidskrift för genusvetenskap, sid 45-59, 2002
132002
An ordinary complexity of care: moving beyond'the family'in research with children
S Eldén
Families, Relationships and Societies 5 (2), 175-192, 2016
122016
Precarious care labor: contradictory work regulations and practices for au pairs in Sweden
T Anving, S Eldén
Nordic Journal of Working Life Studies 6 (4), 29-48, 2016
102016
The threat or promise of popular therapy? A feminist reading of narratives of “the good couple”
S Eldén
NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research 19 (3), 144-162, 2011
92011
New ways of doing the ‘Good’and gender equal family: Parents employing nannies and Au Pairs in Sweden
S Elden, T Anving
Sociological Research Online 21 (4), 44-56, 2016
72016
" You child is just wonderful": On ethics and access in research with children.
S Eldén
Journal of Comparative Social Work, 2013
52013
" You child is just wonderful": On ethics and access in research with children.
S Eldén
Journal of Comparative Social Work, 2013
52013
Nanny families: Practices of care by nannies, au pairs, parents and children in Sweden
S Eldén, T Anving
Bristol University Press, 2019
42019
Bortom kärnfamiljen? Omsorgsgörande från barns perspektiv
S Eldén
Kvinder, Køn & Forskning, 2014
42014
Nanny care in Sweden: The inequalities of everyday doings of care
S Eldén, T Anving
Journal Of European Social Policy 29 (5), 614-626, 2019
12019
Varför familj? Praktiker, ojämlikheter och sociologisk analys
S Eldén
Sociologiämnet vid Örebro universitet, 2019
12019
Children’s narratives of care: New perspectives on care work.
S Eldén
Work and Family Researchers Network (WFRN) Conference, 2012
12012
Jämställdhetens pris
S Eldén
Sociologisk forskning 45 (3), 93-95, 2008
12008
Forskningsetik: Vägval i samhällsvetenskapliga studier
S Eldén
Studentlitteratur AB, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20