Följ
Nicklas Håkansson
Nicklas Håkansson
Associate Professor in Media and Communication, JMG, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Besked ikväll!: valprogrammen i svensk radio och TV
P Esaiasson, N Håkansson
117*2002
Promising ever more: An empirical account of Swedish parties’ pledge making during 20 years
N Håkansson, E Naurin
Party Politics 22 (3), 393-404, 2016
542016
Valretorik. Om politiskt språk i partipropagandan
N Håkansson
Department of Political Science Statsvetenskapliga institutionen, 1999
46*1999
The mediatization of political accountability: Politics, the news media logic and industrial crises in the 1980s and 2000s
M Djerf-Pierre, M Ekström, N Håkansson, B Johansson
Journalism Studies 15 (3), 321-338, 2014
412014
Svenska valfrågor. Partiernas valdebatt 1902-1994
M Brandorf, P Esaiasson, N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 99 (1), 1996
391996
Politik i det offentliga rummet: Svenska valaffischer 1911-2010
N Håkansson, B Johansson, O Vigsø
Carlssons, 2014
232014
From propaganda to image building: Four phases of Swedish election poster history
N Håkansson, B Johansson, O Vigsø
Election posters around the globe: Political campaigning in the public space …, 2017
142017
Politiker och journalister–kamp om presentation och representation, i Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin
N Håkansson
Lund: Studentlitteratur, 2004
14*2004
Media logics and changes in news reporting
P Donges, N Håkansson, G Lengauer
Political Communication Cultures in Europe: Attitudes of Political Actors …, 2014
132014
Election Rhetoric of Political Parties: An Appraisal and a Proposal
N Håkansson
Javnost - The Public 4 (3), 1997
121997
Enter the professionals: Shifting logics of election broadcasts in Sweden
P Esaiasson, N Håkansson
Djerf-Pierre M. & Ekström M.(eds.). A History of Swedish Broadcasting, 2013
112013
Argumentative and symbolic discourse in Nordic electoral debate
N Håkansson
Instead of the Ideal Debate. Doing Politics and Doing Gender in Nordic …, 2001
82001
NEGOTIATING POLITICIANS’RESPONSIBILITIES IN NEWS INTERVIEWS
M Ekström, M Djerf-Pierre, B Johansson, N Håkansson
Journalism Practice 10 (8), 983-1004, 2016
72016
Valbudskap med variation: JA-och NEJ-propaganda i folkomröstningsdebatten 1994
N Håkansson
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 1996
7*1996
Nyheter i public service och kommersiella etermedier: en jämförelse
N Håkansson
Handbok i journalistikforskning. Andra reviderade upplagan. Michael Karlsson …, 2019
62019
Democratic demands on the Media
N Håkansson, E Mayerhöffer
Political communication cultures in Europe: Attitudes of political actors …, 2014
62014
Bildligt talat-Metaforer och bildspråk i svenska partiledardebatter 1932-1991
N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 98 (2), 1995
51995
Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande
H Oskarsson, E Naurin, N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 110 (1), 2008
42008
Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande
H Oskarsson, E Naurin, N Håkansson
Statsvetenskaplig tidskrift 110 (1), 2008
42008
Framing the Tunnel: Local News Media and the Hallandsås Toxic Leak 1997
N Håkansson
CEFOS Göteborg University, 2000
42000
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20