Tomas Müllern
Tomas Müllern
Jönköping International Business School
Verifierad e-postadress på ju.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Theoretical Perspectives on New Forms of Organising.
E Fenton, A Pettigrew, T Müllern
941998
A contextual understanding of projects—The importance of space and time
E Maaninen-Olsson, T Müllern
Scandinavian Journal of Management 25 (3), 327-339, 2009
742009
A grammar of organizing
M Bengtsson, T Müllern, A Söderholm, N Wåhlin
Edward Elgar Publishing, 2009
632009
Organization Theory: a practice based approach
U Eriksson-Zetterquist, T Müllern, A Styhre
Oxford University Press, 2011
572011
Övertygandets ledarskap: Om retorik vid strategiska förändringar
T Müllern, J Stein
Studentlitteratur, 1999
371999
Leadership: The role of interactive strategizing
L Achtenhagen, T Ericson, L Melin, T Müllern
Sage, 2003
292003
Den föreställda organisationen: om kulturella processer i och kring organisationer
T Müllern
Nerenius & Santérus, 1994
271994
Lärandekulturer: en studie av organisatoriskt lärande under olika institutionella betingelser
T Müllern, K Östergren
Umeå universitet, 1995
231995
Involvement drivers: a study of nurses and physicians in improvement work
N Eriksson, T Müllern, T Andersson, C Gadolin, S Tengblad, S Ujvari
Quality Management in Health Care 25 (2), 85-91, 2016
222016
Popular music in audio-visual advertising: a study of the roles and functions of lyrics in TV-commercials
T Anisimova, T Müllern, T Plachkova
Advances in social sciences research journal 1 (5), 8-21, 2014
192014
Learning and continuous change in innovating organizations
L Achtenhagen, L Melin, T Müllern
Sage, 2003
152003
Den karismatiske chefen
T Müllern, A Elofsson
Lund: Studentlitteratur 24, 579-86, 2006
142006
Interprofessional barriers: A study of quality improvement work among nurses and physicians
N Eriksson, T Müllern
Quality Management in Healthcare 26 (2), 63-69, 2017
112017
Den karismatiska chefen: en bok om att utveckla det egna ledarskapet
T Müllern
Studentlitteratur, 2006
112006
Att utveckla vården: erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
N Eriksson, KM Holgers, T Müllern
Studentlitteratur, 2013
102013
Integrating the team-based structure in the business process: the case of Saab training systems
T Müllern
Sage, 2000
92000
Ledarskap i den nya ekonomin: konkurrensen om kompetens, kapital och kunder
T Müllern, J Stein
Liber, 2000
72000
Middle managers’ identity work in a media context
T Müllern
Leadership in the Media Industry, 29, 2006
62006
Organization theory: a practice based approach
UE Zetterquist, T Müllern, A Styhre
Oxford, USA. Oxford university press, 2011
52011
Managing renewal projects in different learning cultures
T Müllern, K Östergren
Projects as arenas for renewal and learning processes, 115-121, 1998
51998
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20