Ryan Sepassi
Ryan Sepassi
Google Brain
Verifierad e-postadress på google.com
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Tensor2tensor for neural machine translation
A Vaswani, S Bengio, E Brevdo, F Chollet, AN Gomez, S Gouws, L Jones, ...
arXiv preprint arXiv:1803.07416, 2018
3852018
Generating wikipedia by summarizing long sequences
PJ Liu, M Saleh, E Pot, B Goodrich, R Sepassi, L Kaiser, N Shazeer
arXiv preprint arXiv:1801.10198, 2018
3792018
Model-based reinforcement learning for atari
L Kaiser, M Babaeizadeh, P Milos, B Osinski, RH Campbell, ...
arXiv preprint arXiv:1903.00374, 2019
2902019
Mesh-tensorflow: Deep learning for supercomputers
N Shazeer, Y Cheng, N Parmar, D Tran, A Vaswani, P Koanantakool, ...
arXiv preprint arXiv:1811.02084, 2018
1332018
Attention-based decoder-only sequence transduction neural networks
NM Shazeer, LM Kaiser, E Pot, M Saleh, BD Goodrich, PJ Liu, R Sepassi
US Patent App. 16/759,690, 2020
2020
INTELLIGENT INVESTING
RS Sepassi
Harvard University Cambridge Massachusetts, 2010
2010
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–6