Παρακολούθηση
Janis Stirna
Janis Stirna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dsv.su.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enterprise modeling
K Sandkuhl, J Stirna, A Persson, M Wißotzki
Springer, 2014
2842014
EKD User Guide
J JA Bubenko, A Persson, J Stirna
Computer and Systems Sciences, KTH, 2001
188*2001
Participative enterprise modeling: experiences and recommendations
J Stirna, A Persson, K Sandkuhl
Advanced Information Systems Engineering: 19th International Conference …, 2007
1542007
Capability driven development: an approach to designing digital enterprises
S Bērziša, G Bravos, TC Gonzalez, U Czubayko, S España, J Grabis, ...
Business & Information Systems Engineering 57 (1), 15-25, 2015
1492015
Cyber resilience–fundamentals for a definition
F Björck, M Henkel, J Stirna, J Zdravkovic
New Contributions in Information Systems and Technologies: Volume 1, 311-316, 2015
1372015
Capability driven development–an approach to support evolving organizations
J Stirna, J Grabis, M Henkel, J Zdravkovic
The Practice of Enterprise Modeling: 5th IFIP WG 8.1 Working Conference …, 2012
1172012
User guide of the knowledge management approach using enterprise knowledge patterns
JA Bubenko, A Persson, J Stirna
Stockholm (Sweden), Department of Computer and Systems Science, Royal …, 2001
107*2001
Why enterprise modelling? an explorative study into current practice
A Persson, J Stirna
Advanced Information Systems Engineering: 13th International Conference …, 2001
712001
Modeling business capabilities and context dependent delivery by cloud services
J Zdravkovic, J Stirna, M Henkel, J Grabis
Advanced Information Systems Engineering: 25th International Conference …, 2013
642013
Capability management in digital enterprises
K Sandkuhl, J Stirna
Springer, 2018
582018
Evaluating a pattern approach as an aid for the development of organisational knowledge: An empirical study
C Rolland, J Stirna, N Prekas, P Loucopoulos, A Persson, G Grosz
Advanced Information Systems Engineering: 12th International Conference …, 2000
572000
An explorative study into the influence of business goals on the practical use of Enterprise Modelling methods and tools
A Persson, J Stirna
New Perspectives on Information Systems Development: Theory, Methods and …, 2000
562000
Purpose driven competency planning for enterprise modeling projects
J Stirna, A Persson
Advanced Information Systems Engineering: 24th International Conference …, 2012
452012
How to disseminate professional knowledge in healthcare: The case of Skaraborg hospital
A Persson, J Stirna, L Aggestam
Journal of Cases on Information Technology (JCIT) 10 (4), 41-64, 2008
422008
Model-based adaptive product and process engineering
S Johnsen, T Schümmer, J Haake, A Pawlak, H Jørgensen, K Sandkuhl, ...
New Technologies for the Intelligent Design and Operation of Manufacturing …, 2007
422007
Pondering on the key functionality of model driven development tools: The case of mendix
M Henkel, J Stirna
Perspectives in Business Informatics Research: 9th International Conference …, 2010
412010
Anti-patterns as a means of focusing on critical quality aspects in enterprise modeling
J Stirna, A Persson
Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling: 10th …, 2009
372009
Ten Years Plus with EKD: Reflections from Using an Enterprise Modeling Method in Practice.
J Stirna, A Persson
EMMSAD, 91-100, 2007
372007
A comparative analysis of using the capability notion for congruent business and information systems engineering
J Zdravkovic, J Stirna, J Grabis
Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 1-20, 2017
352017
Towards defining a competence profile for the enterprise modeling practitioner
A Persson, J Stirna
The Practice of Enterprise Modeling: Third IFIP WG 8.1 Working Conference …, 2010
352010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20