Följ
susan kuivalainen
susan kuivalainen
Head of research, Finnish Centre for Pensions
Verifierad e-postadress på etk.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
From universalism to selectivism: the ideational turn of the anti-poverty policies in Finland
S Kuivalainen, M Niemelä
Journal of European Social Policy 20 (3), 263-276, 2010
1002010
Eroding minimum income protection in the Nordic countries? Reassessing the Nordic model of social assistance
S Kuivalainen, K Nelson
Changing social equality, 69-88, 2011
962011
Toimeentulotuen alikäytön laajuus ja merkitys
S Kuivalainen
Stakes, 2007
642007
A comparative study on last resort social assistance schemes in six European countries
S Kuivalainen
Stakes, 2004
442004
Toimeentulotuen asiakkaiden elinolot ja hyvinvointi
K Hannikainen-Ingman, S Kuivalainen, S Sallila
Teoksessa Kuivalainen, Susan (toim.) Toimeentulotuki, 81-112, 2010
422010
Toimeentulotuen muuttunut asema
S Kuivalainen
Teoksessa Susan Kuivalainen (toim.) Toimeentulotuki, 15-36, 2010
412010
Toimeentulotuki 2010-luvulla-Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä
S Kuivalainen
THL, 2013
402013
Length of working life and pension income: empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland
S Kuivalainen, S Nivalainen, N Järnefelt, K Kuitto
Journal of Pension Economics & Finance 19 (1), 126-146, 2020
352020
The Nordic welfare model in a European perspective
S Kuivalainen, K Nelson
No 11 Institute for futures studies, 2010
352010
Suomalainen köyhyyspolitiikka
S Kuivalainen, I Airio, H Hiilamo, M Niemelä
Köyhyyspolitiikka–Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen. Helsinki: STKL, 63-120, 2005
302005
Kestääkö suomalainen vähimmäisturva pohjoismaisen vertailun?: vertaileva analyysi vähimmäisturvan tasosta ja sen köyhyyttä ehkäisevästä vaikutuksesta neljässä Pohjoismaassa …
S Kuivalainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010
252010
Toimeentulotukityö kunnissa–organisointi, työnjako ja kokemukset
P Saikku, S Kuivalainen
Teoksessa Susan Kuivalainen (toim.) Toimeentulotuki, 115-147, 2010
242010
Families at the margins of the welfare state: A comparative study on the prevalence of poverty among families receiving social assistance
S Kuivalainen
LIS Working Paper Series, 2005
242005
How to compare the incomparable: an international comparison of the impact of housing costs on levels of social assistance
S Kuivalainen
European journal of social security 5 (2), 128-149, 2003
232003
Mihin toimeentulotukea myönnetään ja miksi
S Kuivalainen, P Saikku
Teoksessa Susan Kuivalainen (toim.) Toimeentulotuki, 151-185, 2010
212010
Using Social Benefits to Combat Poverty and Social Exclusion: Opportunities and Problems from a Comparative Perspective, European Synthesis Report
M Heikkilä, S Kuivalainen
Council of Europe, 2002
212002
Inequalities in pensions and retirement from a life course perspective: An introduction
K Kuitto, S Kuivalainen, K Möhring
Social Policy & Administration: SP&A 55 (3), 403-408, 2021
202021
Toimeentulotuen saajien köyhyys ja toimeentulotuen köyhyyttä vähentävä vaikutus 1990-2010
S Kuivalainen, S Sallila
Teoksessa Kuivalainen S (toim.) Toimeentulotuki, 59-77, 2010
202010
Kuinka hyvinvointivaltio kesytetään
P Forma, S Kuivalainen, M Niemelä, A Saarinen
Julkisen sektorin uudistaminen ja hyvinvointipalvelujen muutos Pohjoismaissa …, 2007
202007
Poverty policies, structures and outcomes in the EU 25: Report to the Fifth European Round Table on Poverty and Social Exclusion
M Heikkila, P Moisio, VM Ritakallio, J Bradshaw, S Kuivalainen, ...
Ministry of Social Affairs and Health, 2006
20*2006
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20