Follow
Wojciech Czakon
Wojciech Czakon
Professor of strategic management, Jagiellonian University
Verified email at uj.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Sieci w zarządzaniu strategicznym
W Czakon
Wolters kluwer, 2012
6082012
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
515*2011
Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa
W Czakon
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007
280*2007
Metodyka systematycznego przeglądu literatury
W Czakon
Przegląd Organizacji 3, 57-61, 2011
1982011
The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland
W Czakon, K Czernek
Industrial Marketing Management 57, 64-74, 2016
1952016
Managing coopetition: the missing link between strategy and performance
F Le Roy, W Czakon
Industrial Marketing Management 53 (1), 3-6, 2016
1932016
Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region
K Czernek, W Czakon
Tourism Management 52, 380-394, 2016
1932016
Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Przegląd organizacji, 3-6, 2011
1622011
Routledge companion to coopetition strategies
AS Fernandez, P Chiambaretto, F Le Roy, W Czakon
Routledge, 2018
157*2018
Coopetition research landscape-a systematic literature review 1997-2010
W Czachon, K Mucha-Kuś
Journal of Economics & Management 17, 122-150, 2014
1482014
Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale
W Czakon, P Klimas, M Mariani
Long Range Planning 53 (1), 101875, 2020
1452020
Strategie koopetycji-nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?
BD Giovanni, F Le Roy, S Yami
Przegląd organizacji, 3-7, 2008
1322008
Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa
W Czakon
Przegląd Organizacji, 10-13, 2005
1142005
Power asymmetries, flexibility and the propensity to coopete: an empirical investigation of SMEs' relationships with franchisors
W Czakon
International Journal of Entrepreneurship and Small Business 8 (1), 44, 2009
942009
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu
W Czakon
Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa, 92-113, 2013
93*2013
Koopetycja-splot tworzenia i zawłaszczania wartości
W Czakon
Przegląd organizacji, 11-14, 2009
902009
Emerging coopetition: an empirical investigation of coopetition as inter-organizational relationship instability
W Czakon
Coopetition, 2010
812010
Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Ed. Wojciech Czakon. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business
W Czakon
74*2015
Relational capability of organizations–theoretical advances
W Czakon
Journal of Sociology 104 (5), 1999
731999
Koordynacja sieci-wieloraka forma organizacji współdziałania
W Czakon
Przegląd Organizacji, 7-10, 2008
702008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20