Cirstea Razvan
Cirstea Razvan
Verifierad e-postadress på cs.aau.dk
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Correlated time series forecasting using multi-task deep neural networks
RG Cirstea, DV Micu, GM Muresan, C Guo, B Yang
Proceedings of the 27th acm international conference on information and …, 2018
282018
Correlated time series forecasting using deep neural networks: A summary of results
RG Cirstea, DV Micu, GM Muresan, C Guo, B Yang
arXiv preprint arXiv:1808.09794, 2018
62018
Graph attention recurrent neural networks for correlated time series forecasting
RG Cirstea, B Yang, C Guo
MileTS19@ KDD, 2019
22019
A Road Segment Attribute Completion System
RG Cirstea, H Gústafsson, RRG Pedersen, RHV Sehested, TI Winkler, ...
2020 21st IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 236-237, 2020
2020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–4