Follow
ADRIAN CHIRCU
Title
Cited by
Cited by
Year
L'adverbe dans les langues romanes: études étymologique, lexicale et morphologique
A Chircu
Aix Marseille 1, 2008
45*2008
Prepositional adverbials in the diachrony of Romance: a state of the art
IW Martin HUMMEL, Adrian CHIRCU, Jairo Javier GARCIA SÁNCHEZ, Benjamín ...
Zeitschrift für romanische Philologie 135 (4), p. 1080-1137, 2019
142019
Dinamica adverbului românesc. Ieri şi azi
A Chircu
9*2011
Historical overview of the Romanian Adverb
A Chircu
Adjectiv Adverb Interfaces in Romance, Part. IV, Chapter 7, col. „Linguistik …, 2017
52017
Despre diminutivarea substantivelor neologice în limba română actuală
A CHIRCU
Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu …, 2011
5*2011
Un tipar locuţional adverbial în limba română veche: pre larg, pre scurt, pre lesne
A Chircu
Variaţia lingvistică : probleme actuale, Actele celui de-al 14-lea Colocviu …, 2015
42015
Observații asupra sintagmelor alt nime și nime alt în limba română veche
A Chircu
Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, 13-14, 2014
42014
Remarques sur l’emploi des adjectifs adverbialisés en français et en roumain
A CHIRCU
Studii şi cercetări lingvistice 65 (2), 177-187, 2014
42014
L’adverbe roumain dans la perspective romane
A CHIRCU
Revue Roumaine de Linguistique 57 (1), 83-92, 2012
42012
Aderenţa în sintaxa limbii române
A Chircu
Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, 2007
32007
Les origines de l’adverbe catalan
A CHIRCU
Philologos 1 (1/2), 153-159, 2005
3*2005
Alteritatea adverbială dialectală românească
A CHIRCU
Lucrările celui de-al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie …, 2020
22020
În vreme de pandemie. COVID-ul şi familia sa lexicală în limba română actuală
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 21 (2), 145-161, 2020
22020
O radiografie a limbii române de la începutul secolului al XX-lea (I. N. Lahovary – Cum s-a stricat limba românească)
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 21 (1), 218-229, 2020
22020
Corpus of Old Romanian Adjective-Adverbs, Derived Adverbs and Prepositional Phrases
A CHIRCU
In Schneider, Gerlinde / Pollin, Christopher / Gerhalter, Katharina & Hummel …, 2020
22020
Unirea, regăţenii și ardelenii. Îndrumări și incursiuni în dialectul ardelenesc la începutul veacului al XX-lea
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 19 (1), 165-176, 2018
22018
La constitution de l’altérité adverbiale en roumain
A CHIRCU
Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza …, 2018
22018
Observations on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old Romanian
A CHIRCU
Diachronic Variation in Romanian 5, 97-120, 2015
2*2015
Construcţii complexe cu EPS şi construcţii derivate de la sintagme cu EPS
A CHIRCU
Limba română: controverse, delimitări, noi controverse (I). Gramatică. Lexic …, 2010
22010
Mircea Eliade et l’origine de la langue et du peuple roumains
A Chircu
în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia 52 (4), 5, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20