Follow
ADRIAN CHIRCU
Title
Cited by
Cited by
Year
L'adverbe dans les langues romanes: études étymologique, lexicale et morphologique
A Chircu
Aix Marseille 1, 2008
41*2008
Prepositional adverbials in the diachrony of Romance: a state of the art
IW Martin HUMMEL, Adrian CHIRCU, Jairo Javier GARCIA SÁNCHEZ, Benjamín ...
Zeitschrift für romanische Philologie 135 (4), p. 1080-1137, 2019
112019
Dinamica adverbului românesc. Ieri şi azi
A Chircu
8*2011
Historical overview of the Romanian Adverb
A Chircu
Adjectiv Adverb Interfaces in Romance, Part. IV, Chapter 7, col. „Linguistik …, 2017
52017
Remarques sur l’emploi des adjectifs adverbialisés en français et en roumain
A CHIRCU
Studii şi cercetări lingvistice 65 (2), 177-187, 2014
42014
Despre diminutivarea substantivelor neologice în limba română actuală
A CHIRCU
Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu …, 2011
4*2011
Un tipar locuţional adverbial în limba română veche: pre larg, pre scurt, pre lesne
A Chircu
Variaţia lingvistică : probleme actuale, Actele celui de-al 14-lea Colocviu …, 2015
32015
L’adverbe roumain dans la perspective romane
A CHIRCU
Revue Roumaine de Linguistique 57 (1), 83-92, 2012
32012
Aderenţa în sintaxa limbii române
A Chircu
Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, 2007
32007
Alteritatea adverbială dialectală românească
A CHIRCU
Lucrările celui de-al XVIII-lea Simpozion Internațional de Dialectologie …, 2020
22020
În vreme de pandemie. COVID-ul şi familia sa lexicală în limba română actuală
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 21 (2), 145-161, 2020
22020
Unirea, regăţenii și ardelenii. Îndrumări și incursiuni în dialectul ardelenesc la începutul veacului al XX-lea
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 19 (1), 165-176, 2018
22018
La constitution de l’altérité adverbiale en roumain
A CHIRCU
Atti del XXVIII Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza …, 2018
22018
Observations on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old Romanian
A CHIRCU
Diachronic Variation in Romanian 5, 97-120, 2015
2*2015
Locuţiunile adverbiale de tipul: de-a lungul, de-a gata, de-a binelea
A Chircu
Limba română – stadiul actual al cercetării, Actele celui de-al 6-lea …, 2007
22007
Adverbul românesc şi sufixele diminutivale
A CHIRCU
Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Actele …, 2006
2*2006
Unitate şi diversitate în clasa adverbului romanic
A CHIRCU
Actele Simpozionului Internaţional „Latinitate-romanitate-românitate …, 2005
2*2005
L’adverbe latin. Une présentation
A Chircu
Philologica Jassyensia 1 (1/2), 22, 2005
22005
Sur le renforcement des adverbes indéfinis et relatifs-interrogatifs locatifs par l’adverbe d’altérité sémantiquement apparenté en roumain contemporain
A CHIRCU
Studia romanica et anglica zagrabiensia 65, 269-275, 2020
12020
O radiografie a limbii române de la începutul secolului al XX-lea (I. N. Lahovary – Cum s-a stricat limba românească)
A CHIRCU
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica 21 (1), 218-229, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20