Joakim Wernberg (formerly Lundblad)
Joakim Wernberg (formerly Lundblad)
PhD, Research Director, Megatrends, at the Swedish Entrepreneurship Forum (Entreprenörskapsforum)
Verifierad e-postadress på entreprenorskapsforum.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
The economic microgeography of diversity and specialization externalities–firm-level evidence from Swedish cities
M Andersson, JP Larsson, J Wernberg
Research Policy 48 (6), 1385-1398, 2019
14*2019
Two sides to the evasion: The Pirate Bay and the interdependencies of evasive entrepreneurship
N Elert, M Henrekson, J Lundblad
IFN Working Paper, 2016
142016
Social capital and the economics of cities
M Andersson, JP Larsson, J Wernberg
Handbook of Social Capital and Regional Development, 2016
52016
Offentlighet i det digitala samhället: Vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd
J Ledendal, S Larsson, J Wernberg
Norstedts Juridik AB, 2018
42018
Från Byråkrati till Innovation: En introduktion till att arbeta med öppna data
J Lundblad, J Ledendal, C Månsson, S Kjellberg, S Larsson, A Nyström, ...
Handelskammaren, 2013
32013
Integrating CDIO experiences into a new program environment
J Lundblad, L Kari, S Östlund
3rd International CDIO Conference, June 11-15, 2007, MIT, USA, 2007
32007
Urban preferences, amenities and age: Exploring the spatial distribution of age in Stockholm from 1991 to 2011
M Andersson, JP Larsson, J Wernberg
Regional Science Policy & Practice 10 (4), 367-381, 2018
22018
Närhet och nätverk: Urbaniseringens roll utanför storstäderna
M Andersson, JP Larsson, J Wernberg
Fastighetsägarna Syd, 2017
22017
A Digital Single Market: Growing the Baltic Sea Region
P Johansson, J Lundblad
http://topofdigital.eu/wp-content/uploads/2015/03/DSM_report.pdf, 2015
22015
State of the Digital Region 2015: Leveraging a digital Baltic Sea Region
J Lundblad, M Andersson
http://topofdigital.eu/wp-content/uploads/2016/08/SODR_report_web.pdf, 2015
22015
Stora kunskapsintensiva investeringar: orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll
M Andersson, J P Larsson, J Wernberg
12019
Människor, maskiner och framtidens arbete
J Wernberg
Entreprenörskapsforum. Stockholm, 2019
12019
Rewiring Europe:-Five Priorities for a Lasting Digital economy
J Wernberg, J Dexe
12016
Illuminating a Blind Spot in Digitalization--Software Development in Sweden's Private and Public Sector
M Borg, J Wernberg, T Olsson, U Franke, M Andersson
arXiv preprint arXiv:2005.12607, 2020
2020
Putting Digital Innovation Hubs into Regional Context
J Miörner, G Rissola, J Sörvik, J Wernberg
JRC Working Papers, 2019
2019
Exploring heterogeneous Digital Innovation Hubs in their context
J Miorner, A Kalpaka, J Sorvik, J Wernberg
JRC Working Papers, 2019
2019
I den svarta lådan: Plattformsekonomier och digitalisering
J Wernberg
Fores, 2019
2019
Går allt verkligen fortare?: Teknologisk förändring, entreprenörskap och experiment
J Wernberg
Entreprenörskapsforum, 2018
2018
Inside the black box: Platform economies and digitalization
J Wernberg
European Liberal Forum asbl., 2018
2018
Den osynliga infrastrukturen - en kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag
M Andersson, J Wernberg
http://swedsoft.se/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Den-osynliga …, 2018
2018
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20