Följ
Erik Engberg
Erik Engberg
PhD candidate in economics, Örebro University and the Ratio Institute
Verifierad e-postadress på oru.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Direct and indirect effects of private-and government-sponsored venture capital
E Engberg, PG Tingvall, D Halvarsson
Empirical Economics 60 (2), 701-735, 2021
282021
Political failure: A missing piece in innovation policy analysis
A Kärnä, J Karlsson, E Engberg, P Svensson
Economics of Innovation and New Technology 32 (7), 1037-1068, 2023
112023
R&D subsidies and diversification in new industries and technologies in Swedish regions: a study of VINNOVA programs 2010-2012
E Engberg, R Boschma, PA Balland
Growth Analysis Working Papers, 2020
2*2020
AI Unboxed and Jobs: A Novel Measure and Firm-Level Evidence from Three Countries
E Engberg, H Görg, M Lodefalk, F Javed, M Längkvist, NP Monteiro, ...
IZA Discussion Paper, 2024
12024
Wholesale firms: a catalyst for Swedish exports
S Daunfeldt, E Engberg, D Halvarsson, A Kokko, P Tingvall
Ratio Working Paper, 2019
12019
The effects of innovation subsidies on growth in small firms: What role does collaboration play?
D Halvarsson, P Tingvall, E Engberg
The Swedish Agency for Growth Policy Analysis, 2018
12018
Reala effekter av statligt och privat riskkapital
P Tingvall, E Engberg, D Halvarsson
Perspektiv på kapitalförsörjning, 75, 2016
12016
Artificial Intelligence, Tasks, Skills and Wages: Worker-Level Evidence from Germany
E Engberg, M Koch, M Lodefalk, S Schroeder
Örebro University School of Business, 2023
2023
Innovation subsidies, R&D collaboration and patenting
E Engberg, U Stavlöt, P Mattsson
2020
Att analysera entreprenörskap: ett metodutvecklingsprojekt
E Engberg, H Hardardottir
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2020
2020
Selektiva företagsstöd med flera mål: hur påverkas företagens tillväxt?
E Engberg, P Tingvall
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2019
2019
Productivity growth in venture capital-backed firms in the ICT and life science sectors: the road to commercialisation
E Engberg
2016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–12