Emmanouil Valsomatzis
Emmanouil Valsomatzis
Verifierad e-postadress på cs.aau.dk - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Aggregating and disaggregating flexibility objects
L Šikšnys, E Valsomatzis, K Hose, TB Pedersen
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (11), 2893-2906, 2015
492015
Measuring and comparing energy flexibilities
E Valsomatzis, K Hose, TB Pedersen, L Siksnys
EDBT/ICDT Joint Conference, 78-85, 2015
172015
Aggregating energy flexibilities under constraints
E Valsomatzis, TB Pedersen, A Abelló, K Hose
2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2016
132016
Balancing energy flexibilities through aggregation
E Valsomatzis, K Hose, TB Pedersen
International Workshop on Data Analytics for Renewable Energy Integration, 17-37, 2014
72014
Day-ahead trading of aggregated energy flexibility
E Valsomatzis, TB Pedersen, A Abelló
Proceedings of the Ninth International Conference on Future Energy Systems …, 2018
42018
Towards constraint-based aggregation of energy flexibilities
E Valsomatzis, TB Pedersen, A Abelló, K Hose, L Šikšnys
Proceedings of the Seventh International Conference on Future Energy Systems …, 2016
42016
Driver input selection for main-memory multi-way joins
E Valsomatzis, A Gounaris
Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 818-825, 2013
42013
Aggregation techniques for energy flexibility
E Valsomatzis
Universitat Politècnica de Catalunya, 2017
12017
Trading Aggregated Flex-Offers via Flexible Orders
E Valsomatzis, TB Pedersen, A Abelló
History, 0
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–9