Daniel Filan
Daniel Filan
PhD Student, UC Berkeley
Verifierad e-postadress på berkeley.edu - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Self-modification of policy and utility function in rational agents
T Everitt, D Filan, M Daswani, M Hutter
International Conference on Artificial General Intelligence, 1-11, 2016
242016
Modeling Agents with Probabilistic Programs
O Evans, A Stuhlmüller, J Salvatier, D Filan
URL: http://agentmodels. org, 2017
82017
Pruned Neural Networks are Surprisingly Modular
D Filan, S Hod, C Wild, A Critch, S Russell
arXiv preprint arXiv:2003.04881, 2020
72020
Loss bounds and time complexity for speed priors
D Filan, J Leike, M Hutter
Artificial Intelligence and Statistics, 1394-1402, 2016
52016
Exploring hierarchy-aware inverse reinforcement learning
C Cundy, D Filan
arXiv preprint arXiv:1807.05037, 2018
42018
Clusterability in Neural Networks
D Filan, S Casper, S Hod, C Wild, A Critch, S Russell
arXiv preprint arXiv:2103.03386, 2021
2021
Agents Using Speed Priors
D Filan
2015
Loss Bounds and Time Complexity for Speed Priors: Supplementary Material
D Filan, J Leike, M Hutter
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–8