Otto Swedrup
Otto Swedrup
Doctoral candidate in public law, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på law.gu.se - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Social human rights as a legal strategy to enhance EU citizenship
S Stendahl, O Swedrup
EU citizenship and social rights, 2018
52018
A Legal Analysis of the Possibilities and Impediments for Citizens Seeking to Enforce their Social Rights
S Stendahl, O Swedrup
bEUcitizen, Deliverable 6, 2016
42016
Is there common ground for defining a decent social minimum in Europe?
T Goedemé, T Penne, O Swedrup, K Van den Bosch, B Storms
Hart Publishing, 2019
2019
A Social Minimum for Whom? Making a Case for a Normative Pattern of Pragmatic Decency
S Stendahl, O Swedrup
Kotkas, T. Leijten, I. and Pennings, F.(eds), Specifying and Securing a …, 2019
2019
Regelverkets betongmur – några tankar om ’behovet’ av ett mer ’flexibelt’ regelverk
O Swedrup
Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg, 156-181, 2019
2019
Asylprotokollet: EU-medborgares begränsade asylrätt i Sverige
O Swedrup
2014
The social contract as an argument in delimiting a social
S Stendahl, O Swedrup
reading 5, 6, 0
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–7