Kindt, Roeland
Kindt, Roeland
senior ecologist, World Agroforestry Centre, ICRAF, Kenya; Forests, Trees and Agroforestry; CGIAR
Verifierad e-postadress på CGIAR.org - Startsida
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Vegan: Community Ecology Package. R package version 2.0-0
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, RB O’Hara, GL Simpson, ...
23643*2011
Vegan: community ecology package. R package version 2.15. 2
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, B O’Hara, GL Simpson, MH Stevens
23330*2008
Vegan: community ecology package. R package, version 3.26
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, HH Minchin, RB O’Hara, ...
21843*2011
Vegan: community ecology package. R package version 2.3-5. R Foundation, Vienna, Austria
J Oksanen, FG Blanchet, M Friendly, R Kindt, P Legendre, D McGlinn, ...
21755*2016
vegan: community ecology package. R package version 2: 5-3.
Oksanen J, Blanchet FG, Friendly M, Kindt R, Legendre P, McGlinn D, Minchin ...
21701*2018
vegan: Community Ecology Package, 2011
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, RB O’Hara, GL Simpson, ...
R package version, 1.17-10, 2011
21100*2011
vegan: Community Ecology Package. R package version 1.17-1, 2010
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, RB O’Hara, GL Simpson, ...
R package version, 1.17-6, 2010
21015*2010
M., Wagner, S. & H.(2011): vegan: Community Ecology Package
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
R package version, 2.0-1, 2011
21003*2011
M. Stevens HH, Wagner H (2010) Vegan: community ecology package
JF Oksanen, G Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
R package version, 1.17-3, 2010
20987*2010
Vegan: community ecology package. 2013
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt
R package version, 2.0-7, 2013
20981*2013
Package “vegan”: Community Ecology package
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, B O’Hara, GL Simpson, P Solymos, ...
20973*2009
Blanchet 0, Kindt R, Legendre P, Minchin PR et al., 2013. vegan: Community Ecology Package
J Oksanen
R package version, 2.0-9, 2013
20962*2013
Community Ecology Package. R package version 1.13-2
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, B O’Hara, G Simpson, M Stevens, ...
R Foundation for Statistical Computing, 2008
20949*2008
The vegan package
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, B O’Hara, MHH Stevens, MJ Oksanen, ...
Community ecology package. Disponível em: http://www. R-project. org. Acesso …, 2007
20935*2007
O′ Hara, RB,… Wagner, H.(2016) vegan: Community Ecology Package
J Oksanen, FF Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin
R package version, 2.3-3, 2016
20924*2016
STEVENS MHH & WAGNER H.(2009): vegan: Community Ecology Package
J Oksanen, R Kindt, P Legendre, B O'hara, GL Simpson, P Solymos
R package version, 1.16-14, 2009
20898*2009
RB. et al. 2011 vegan: Community Ecology Package
JB Oksanen, FG Kindt, R Legendre, P O'Hara
R package version, 1.17-4, 2012
20877*2012
vegan: community ecology package. Version 2.0-2
J Oksanen, R Kindt, RB O'Hara
R package URL http://www. r-project. org. Accessed December, 2011
20877*2011
O′ Hara, RB et al.(2013) Vegan: Community Ecology Package
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin
R package version, 2.0-4, 2013
20872*2013
Vegan: Community Ecology R Package, v2. 0-10
J Oksanen, FG Blanchet, R Kindt, P Legendre, PR Minchin, RB O’Hara, ...
20849*2013
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20