Petronel Zahariuc
Petronel Zahariuc
Verified email at uaic.ro - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658)
P Zahariuc
10*2003
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi
I Caproșu, P Zahariuc
71999
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi
I Caproşu, P Zahariuc
Acte interne (1408–166) 1, 1999
71999
Editate de Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc
D privitoare la istoria oraşului Iaşi
Vol. I. Acte interne (1408-1660). Iaşi: Dosoftei, 48, 1999
41999
Țara Moldovei în timpul lui Gheorghe Ștefan voievod (1653-1658)
P Zahariuc
Iași, 2003
32003
Legăturile Ţărilor Române cu mănăstirea Iviron de la Muntele Athos: noi documente
P Zahariuc
In honorem Ioan Caproşu. Bucureşti, 269, 2002
32002
„Actul de întemeiere al Colegiului lui Vasile Lupu din Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi”
P Zahariuc
SMIM, 2009
22009
„Soră după Sfânta Evanghelie”. Note despre neamul jupânesei Caplea şi despre mănăstirea Sfântul Nicolae din Bucureşti, ctitoria lui Ghiorma banul
P Zahariuc
Studii şi Materiale de Istorie Medie (SMIM), 69-86, 2007
22007
O manifestare a moştenirii bizantine în diplomatica medievală moldovenească şi câteva note despre biserica mănăstirii Golia
P Zahariuc, F Marinescu
Studii si materiale de istorie medie, 79-100, 2005
22005
Din istoria luptei pentru putere. Răsturnarea lui Vasile Vodă Lupu
P Zahariuc
Anuarul Institutului de istorie „AD Xenopol, 2002
22002
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I acte interne (1408-1660)
I Caproşu, P Zahariuc
Iaşi, 1999
21999
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I acte interne (1408-1660)
I Caproşu, P Zahariuc
Iaşi, 1999
21999
Nouă documente din secolul al XVI‑lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti
P Zahariuc
Nine documents from the sixteenth century related to the history of the city …, 0
2
LES MONASTERES DE NEAMȚ ET SECU (MOLDAVIE) ET LEURS ACTIVITES ECONOMIQUES JUSQU’AU MILIEU DU DIX-NEUVIEME SIECLE
P Zahariuc
Anuarul Institutului de Istorie» AD Xenopol «-Iaşi 55 (55), 57-64, 2018
12018
Sur le hiéromoine Andronic des monastčres de Neamţ et de Secu et sur son voyage au Mont Athos (1858-1859)
P Zahariuc
Analele Ştiinţifice ale Universităţii» Alexandru Ioan Cuza «din Iaşi …, 2016
12016
Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţarile Române şi Bisericile Răsăritene în secolele XIV-XIX
P Zahariuc
Ed. Univ." Alexandru Ioan Cuza", 2009
12009
De la Iaşi la Muntele Athos: studii şi documente de istorie a bisericii
P Zahariuc
Ed. Univ." Alexandru Ioan Cuza", 2008
12008
Date noi despre două vechi mănăstiri ieşene: Clatia şi Dancu
P Zahariuc
Anuarul Institutului de Istorie» AD Xenopol «-Iaşi, 673-683, 2006
12006
" Prima domnie" a lui Gheorghe Ştefan (4/14 aprilie-21 aprilie/1 mai 1653)
P Zahariuc
Studii şi Materiale de Istorie Medie (SMIM), 293-308, 2003
12003
160 de ani de la Unirea Principatelor: oameni, fapte şi idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza
P Zahariuc, AB Ceobanu
Editura Universităţii" Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20