Följ
Per Cramér
Per Cramér
Professor in international law, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på law.gu.se
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Recent Swedish experiences with targeted UN sanctions: the erosion of trust in the Security Council
P Cramér
Review of the Security Council by Member States, 85-106, 2003
282003
Neutralitet och europeisk integration
P Cramér
261998
Neutralitetsbegreppet:[den permanenta neutralitetens utveckling]
P Cramér
181989
The Haider affair, law and European integration
P Cramér, P Wrange
Faculty of Law, Stockholm University Research Paper, 2001
152001
Reflections on the roles of mutual trust in EU law
P Cramér
Dougan, Michael/Currie, Samantha (Hrsg.) 50, 43-62, 2009
132009
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union?
P Cramér, S Stendahl, T Erhag
Svensk kärnbränslehantering AB-SKB, 2007
122007
Smithsonian ocean: our water, our world
D Cramer
(No Title), 2008
92008
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle: kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle?
P Cramér, T Erhag, S Stendahl
BoD–Books on Demand, 2009
72009
The European Court of Justice as a Political Actor and Arena: Analyzing Member States' Observations under the Preliminary Reference Procedure
D Naurin, P Cramér
Statsvetenskaplig tidskrift 111 (1), 2009
62009
Does the Codification of the Principle of Supremacy Matter?
P Cramér
Cambridge Yearbook of European Legal Studies 7, 57-79, 2005
62005
Noteringar rörande subsidiaritetsprincipens tillämpning i framtidens EG/EU
P Cramér
Svensk juristtidning, 533, 1993
61993
See you in Luxembourg? EU Governments Observations Under the Preliminary Reference Procedure
P Cramér, O Larsson, A Moberg, D Naurin
52016
Coding observations of the Member States and judgments of the Court of Justice of the EU under the preliminary reference procedure 1997-2008
D Naurin, P Cramér, O Larsson, S Lyons, A Moberg, A Östlund
CERGU Working Paper 2013: 1. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg, 2013
52013
Coding observations of the Member States and judgments of the Court of Justice of the EU under the preliminary reference procedure 1997-2008: Data report
D Naurin, P Cramér, O Larsson, S Lyons, A Moberg, A Östlund
Centre for European Research (CERGU) University of Gothenburg: https://cergu …, 2013
52013
EU och Europatanken: ett rättsligt och historiskt perspektiv
P Cramér
51994
EU och den globala klimatfrågan
P Cramér, S Gustavsson, L Oxelheim
Santérus, 2008
32008
EU som aktör i världen
P Cramér, S Gustavsson, L Oxelheim
Santérus förlag, 2007
32007
Nationell kärnbränslepolitik i en europeisk union
P Cramér
Kärnavfallets politiska utmaningar, 2005
32005
A European Constitution, or not
P Cramer
The Post-Laeken Process in an Academic Perspective; Working Paper Series 3 (1), 2003
32003
Freedom of religion: an ambiguous right in the contemporary European legal order
H Bernitz, V Enkvist
Bloomsbury Academic, 2020
22020
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20