Per Cramér
Per Cramér
Professor in international law, University of Gothenburg
Verifierad e-postadress på law.gu.se
TitelCiteras avÅr
Neutralitet och europeisk integration
P Cramér
251998
Recent Swedish experiences with targeted UN sanctions: the erosion of trust in the Security Council
P Cramér
Review of the Security Council by member states. Antwerp: Intersentia, 2003
222003
Neutralitets begreppet
P Cramér
Norstedt, 1989
111989
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle i en utvidgad europeisk union?
P Cramér, S Stendahl, T Erhag
Svensk kärnbränslehantering AB-SKB, 2007
92007
The Haider affair, law and European integration
P Cramér, P Wrange
Faculty of Law, Stockholm University Research Paper, 2001
92001
Reflections on the roles of mutual trust in EU law
P Cramér
Dougan M, Currie S (eds) 50, 43-62, 2009
82009
Nationellt ansvar för använt kärnbränsle: kan Sverige självständigt reglera hanteringen av använt kärnbränsle?
P Cramér, T Erhag, S Stendahl
BoD–Books on Demand, 2009
72009
A European Constitution, or not
P Cramer
The Post-Laeken Process in an Academic Perspective; Working Paper Series 3 (1), 2003
52003
EU och Europatanken: ett rättsligt och historiskt perspektiv
P Cramér
Fritze, 1994
51994
Noteringar rörande subsidiaritetsprincipens tillämpning i framtidens EG/EU
P Cramér
Svensk juristtidning, 533, 1993
51993
Does the Codification of the Principle of Supremacy Matter?
P Cramér
Cambridge Yearbook of European Legal Studies 7, 57-79, 2005
42005
Coding observations of the Member States and judgments of the Court of Justice of the EU under the preliminary reference procedure 1997-2008
D Naurin, P Cramér, O Larsson, S Lyons, A Moberg, A Östlund
CERGU Working Paper 2013: 1. Gothenburg, Sweden: University of Gothenburg, 2013
32013
Coding observations of the Member States and judgments of the Court of Justice of the EU under the preliminary reference procedure 1997-2008. Data report
D Naurin, PLO Cramér, S Lyons, A Moberg, A Östlund
Göteborg: Centre for European Research (CERGU)-University of Gothenburg, 2013
32013
The Institutional Framework and the Institutional Balance
A DASHWOOD, LEE MILES, PER CRAMÉR, R SCHÜTZE, DW QC, ...
Michael Dougan, Samantha Currie (eds.) 50, 1-17, 2009
32009
EU som aktör i världen
P Cramér, S Gustavsson, L Oxelheim
Santérus Förlag, 2007
32007
EU och den globala klimatfrågan
P Cramér, S Gustavsson, L Oxelheim
Santérus, 2008
22008
Terrorismens Återverkningar i Europarätten
P Cramér
Europarättslig Tidskrift, 2002
22002
Svenskt statsstöd och samhandel med EEC
P Cramér, L Östling
21986
See you in Luxembourg? EU Governments Observations Under the Preliminary Reference Procedure
P Cramér, O Larsson, A Moberg, D Naurin
Swedish Institute for European Policy,, 2016
12016
The European Court of Justice as a Political Actor and Arena: Analyzing Member States' Observations under the Preliminary Reference Procedure
D Naurin, P Cramér
Statsvetenskaplig tidskrift 111 (1), 2009
12009
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–20