Carlos Rodríguez-Rellán
Carlos Rodríguez-Rellán
Universidade NOVA de Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Verified email at fulbrightmail.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gestión del cuarzo y la pizarra en el Calcolítico peninsular: El “santuario” de El Pedroso (Trabazos de Aliste, Zamora)
RF Valcarce, CR Rellán
Trabajos de Prehistoria 65 (1), 125-142, 2008
362008
Spain and Portugal: long chisels and perforated axes. Their context and distribution
RF Valcarce, ALH et Carlos, R Rellán
JADE. Grandes haches alpines du Néolithique européen, Ve et IVe millénaires …, 2012
212012
Nuevas fechas radiométricas para la Prehistoria del noroeste de la Península Ibérica: la cueva de Valdavara (Becerreá, Lugo)
MV Rodríguez, SA Fernández, CA Fernández, AA Iglesias, HA Blain, ...
Trabajos de prehistoria 66 (1), 99-113, 2009
202009
Aportacións ó estudo da prehistoria da cunca media do Miño: os asentamentos en cova e ó aire libre
RF Valcarce, SA Fernández, TL Fernández, A de Lombera Hermida, ...
Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 63-88, 2008
182008
Quartzes matter. Understanding the technological and behavioural complexity in quartz lithic assemblages
A de Lombera-Hermida, C Rodríguez-Rellán
Quaternary International 424, 2-11, 2016
172016
Shooting out the slate: working with flaked arrowheads made on thin-layered rocks
C Rodríguez-Rellán, RF Valcarce, EB Esnaola
Journal of Archaeological Science 38 (8), 1939-1948, 2011
172011
Unha perspectiva tecnolóxica e experimental das industrias sobre lousa, cristal de rocha e cuarzo na Prehistoria Recente do Noroeste Peninsular
CR Rellán
Universidade de Santiago de Compostela, 2010
172010
Variability of the rebound hardness as a proxy for detecting the levels of continuity and isotropy in archaeological quartz
C Rodríguez-Rellán
Quaternary International 424, 191-211, 2016
152016
Representacións de armas no interior de Galicia (Comarca de Deza, Pontevedra). Unha reflexión sobre a distribución e cronoloxía destes motivos
R Fábregas Valcarce, C Rodríguez Rellán, E Rodríguez Álvarez
Gallaecia 28, 49-68, 2009
152009
Walking on the stones of years. Some remarks on the northwest Iberian rock art
RF Valcarce, C Rodríguez-Rellán
Pictures the Bronze Age, 47-64, 2015
122015
Novos achados paleolíticos no interior de Galicia: a depresión de Monforte de Lemos e as súas industrias líticas
RF Valcarce, TL Fernández, A de Lombera Hermida, JAP Alonso, ...
Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 7-30, 2007
122007
De l’usage de la représentation tridimensionnelle pour documenter les architectures funéraires monumentales ornées du Néolithique de l’ouest de la France
V Grimaud, S Cassen, C Rodríguez-Rellán
Les nouvelles de l'archéologie, 23-27, 2016
112016
The exploitation of local lithic resources during the Late Prehistory of Northwest Iberian Peninsula
C Rodriguez-Rellan, RF Valcarce
Lithic Technology 40 (2), 147-168, 2015
112015
Arte rupestre galaica: unha achega dende a estatística espacial e os SIX
CR Rellán, RF Valcarce
Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades, 2015
102015
Río de Angueira 2 (Teo, A Coruña): un conxunto excepcional de escenas de monta
RF Valcarce, A de la Peña Santos, CR Rellán
Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 29-51, 2011
102011
Nuevos yacimientos paleolíticos en la depresión de Monforte de Lemos (Lugo, Galicia, España)
XP Rodríguez, R Fábregas, T Lazuén, A De Lombera, A Pérez Alberti, ...
Cuaternario y Geomorfología 22 (3-4), 71-92, 2008
102008
Un petroglifo de tipo Outeiro do Corno en Porto do Son (A Coruña)
RF Valcarce, JG Castromil, CR Rellán, X Guitián
Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 55-68, 2007
102007
A arte rupestre no Norte do Barbanza
R FÁBREGAS VALCARCE, C RODRÍGUEZ RELLÁN
Santiago, 2012
92012
O conxunto de petroglifos do Campo da Uz (Sta. María de Areas, Chantada) e as vías de tránsito cara o interior lucense
CR Rellán, LG López, RF Valcarce
Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, 35-61, 2008
92008
Early-Middle Bronze Age communities and wood resources management in northeast Portugal: The Sabor valley
M Martín-Seijo, JP Tereso, FC Vaz, R Gaspar, CR Rellan
Quaternary International 458, 28-43, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20